Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Id. 1/2 rodinného domu a ostatní plochy v k.ú. Chyšky (okres Písek)

1 350 000,-Kč

Vloženo: 29.8.2022 20:54 | Číslo dražby: 61250

Dražba začala 30.09.2022 09:00:00 Dražba skončila 30.09.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
193 DD 00037 / 22
Počáteční cena:
1 350 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 580 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Písek
Město:
Chyšky
GPS souradnice:
49.52549162, 14.430676095
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Dům č.p. 154 je samostatně stojící, podsklepený, se 2 nadzemními podlažími, se sedlovou střechou bez obytného podkroví, půdorys je přibližně čtvercový, k 1.NP je z pravé strany přistavěno vstupní zádveří. V 1.NP i 2.NP jsou na jižní straně domu balkony. V domě jsou asi dvě bytové jednotky, v každém podlaží jedna. Uliční fasáda je orientována k východu, vstup do domu je z předzahrádky do zádveří, z ulice je vjezd do garáže v 1.PP. Kolem domu je velká zahrada, v jižním rohu je vedlejší stavba, asi sklad.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies