Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 2/3 rodinného domu a zahrady v k.ú. Ždírec nad Doubravou, část obce Nové Ransko

1 070 000,-Kč

Vloženo: 29.8.2022 21:11 | Číslo dražby: 61251

Dražba začala 30.09.2022 10:00:00 Dražba skončila 30.09.2022 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00041 / 22
Počáteční cena:
1 070 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 070 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Havlíčkův Brod
Město:
Ždírec nad Doubravou
GPS souradnice:
49.692568408, 15.795378204
Podíl:
2/3
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

RD Nové Ransko, č.p. 227 je zděný samostatně stojící, pravděpodobně
nepodsklepený s polovalbovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a s obytným podkrovím. Půdorys je obdélníkového tvaru. Uliční fasáda je orientována k jihovýchodu. Vstup do domu je z obecního pozemku
také z jihovýchodu. Ve vzdálenosti 100 m jihozápadně se nachází provozovna sléváren, která vytváří hluk v okolí. Zahrada parc. č. 476 je od ostatních pozemků oddělena pozemkem jiného vlastníka. Netvoří tak funkční celek s RD. Dle sdělení souseda oceňované nemovitosti je kanalizace řešena přes septik do veřejné dešťové kanalizace. Dům je pravděpodobně napojen na elektřinu a vodovod. Dům je spíše v podprůměrném stavebně technickém stavu. Na fasádě jsou viditelné trhliny, odlupuje se fasádní omítka a má viditelné lokální poškození střešní krytiny. Dům je vhodný k modernizaci.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies