Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

id. 1/2 rodinného domu a zahrady v k.ú. Horní Brusnice (okres Trutnov)

1 280 000,-Kč

Vloženo: 29.8.2022 22:25 | Číslo dražby: 61254

Dražba začala 30.09.2022 14:00:00 Dražba skončila 30.09.2022 14:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00027 / 22
Počáteční cena:
1 280 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 305 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Trutnov
Město:
Horní Brusnice
GPS souradnice:
50.473148651, 15.680941607
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

RD Horní Brusnice č.p. 214 je dům samostatně stojící, pravděpodobně částečně podsklepený se sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a částečně s obytným podkrovím. Krytina střechy je tvořena azbestocementovými šablonami. Půdorys je přibližně obdélníkového tvaru. Uliční fasáda je orientována k severu, vstup k domu je z obecního pozemku z jižní strany. Okna jsou částečně původní dřevěná zdvojená, částečně plastová. Předpokládá se připojení k elektrické sít, veřejnému vodovodu. Kanalizace je pravděpodobně svedena do jímky a dům není připojen na plyn. Vnitřní vybavení domu je předpokládáno průměrné až podprůměrné. Součástí LV 456 jsou také pozemky zahrady parc.č. 212/2, 213, 214, 215. Pozemky jsou ve funkčním celku s domem.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies