Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata s pozemky, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

751 667,-Kč

Vloženo: 30.8.2022 13:57 | Číslo dražby: 61262

Dražba začala 13.10.2022 11:00:00 Dražba skončila 13.10.2022 12:40:23
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
201 EX 02431 / 14 - 490
Počáteční cena:
366 667,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
550 000,-Kč
Dražební jistota:
70 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Přerov
Město:
Veselíčko
GPS souradnice:
49.529344831, 17.498986527

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci a jejich příslušenství:

-pozemek p.č. St. 148/2, o výměře 71 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, rod. rekr, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 148/2,
-pozemek p.č. St. 148/3, o výměře 125 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Veselíčko, č.e. 55, rod. rekr, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 148/3,
-pozemek p.č. 951/3, o výměře 64 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
-pozemek p.č. 951/4, o výměře 53 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
-pozemek p.č. 951/5, o výměře 63 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
-pozemek p.č. 951/9, o výměře 902 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, okres: Přerov, obec: Veselíčko, kat. území: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, na LV č. 158.

Předkupní právo:

Předkupní právo na předmět dražby nebylo prokázáno – nebylo uplatněno.

Další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce:

Žádná nebyla zjištěna.

Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce:

Nebyla podána - soudní exekutor do zahájení dražby nezjistil, že by byla podána žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Karviná
Mgr. Pavel Struminský
Komorní 583/4
Český Těšín
737 01
tel: 552 532 411
email: zde
dat. schránka: 5cqcu6e odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39617113.10.2022 11:04:340,-Kč366 667,-Kč
Dražitel č.39697713.10.2022 11:17:3510 000,-Kč376 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 11:49:3610 000,-Kč386 667,-Kč
Dražitel č.39697713.10.2022 11:50:1510 000,-Kč396 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 11:51:1310 000,-Kč406 667,-Kč
Dražitel č.39697713.10.2022 11:55:0010 000,-Kč416 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 11:55:5410 000,-Kč426 667,-Kč
Dražitel č.39663413.10.2022 11:55:5550 000,-Kč476 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 11:56:0410 000,-Kč486 667,-Kč
Dražitel č.39663413.10.2022 11:56:3125 000,-Kč511 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 11:58:0410 000,-Kč521 667,-Kč
Dražitel č.39663313.10.2022 12:00:2210 000,-Kč531 667,-Kč
Dražitel č.39663413.10.2022 12:01:2110 000,-Kč541 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 12:02:5210 000,-Kč551 667,-Kč
Dražitel č.39663413.10.2022 12:03:1510 000,-Kč561 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 12:05:1610 000,-Kč571 667,-Kč
Dražitel č.39663413.10.2022 12:05:4410 000,-Kč581 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 12:07:4510 000,-Kč591 667,-Kč
Dražitel č.39663413.10.2022 12:08:0310 000,-Kč601 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 12:10:1510 000,-Kč611 667,-Kč
Dražitel č.39663313.10.2022 12:13:5310 000,-Kč621 667,-Kč
Dražitel č.39663413.10.2022 12:14:4110 000,-Kč631 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 12:15:0610 000,-Kč641 667,-Kč
Dražitel č.39663413.10.2022 12:18:3560 000,-Kč701 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 12:22:3310 000,-Kč711 667,-Kč
Dražitel č.39663413.10.2022 12:26:3910 000,-Kč721 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 12:30:4910 000,-Kč731 667,-Kč
Dražitel č.39663413.10.2022 12:33:2310 000,-Kč741 667,-Kč
Dražitel č.39617113.10.2022 12:35:2310 000,-Kč751 667,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 13.10.2022 v 12:40:23

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.396171
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 751 667,-Kč

Zveřejněno dne 13.10.2022 v 12:40:23

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies