Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty: ,

Byt , Ráj, podíl 1/2

470 000,-Kč

Vloženo: 30.8.2022 15:43 | Číslo dražby: 61263

Dražba začala 20.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 20.10.2022 11:13:34
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
201 EX 00249 / 21 - 117
Počáteční cena:
400 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
600 000,-Kč
Dražební jistota:
80 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Město:
Karviná
GPS souradnice:
49.852621395, 18.562062241
Podíl:
1/2

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci a jejich příslušenství:

Ideální spoluvlastnický podíl povinného o velikosti 1/2 na níže uvedených nemovitých věcech, a to:

-bytová jednotka č. 709/11, byt, typ jednotky: byt. z., s podílem 832/10000 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v:
budova: Ráj, č.p. 709, byt. dům, LV 4624 stojící na parcele 501/22, LV 4624,
parcela: 501/22, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 212 m2,
parcela: 501/455, ostatní plocha, zeleň, o výměře 143 m2,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, okres: Karviná, obec: Karviná, kat. území: Ráj, na LV č. 4833.

Předkupní právo:

Předkupní právo na předmět dražby nebylo prokázáno – nebylo uplatněno.

Další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce:

Žádná nebyla zjištěna.

Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce:

Nebyla podána - soudní exekutor do zahájení dražby nezjistil, že by byla podána žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Karviná
Mgr. Pavel Struminský
Komorní 583/4
Český Těšín
737 01
tel: 552 532 411
email: zde
dat. schránka: 5cqcu6e odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39772120.10.2022 10:20:260,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.39842920.10.2022 10:56:2610 000,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.39772120.10.2022 10:59:1210 000,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.39842920.10.2022 11:00:1410 000,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.39772120.10.2022 11:03:3610 000,-Kč440 000,-Kč
Dražitel č.39842920.10.2022 11:04:2510 000,-Kč450 000,-Kč
Dražitel č.39772120.10.2022 11:08:0410 000,-Kč460 000,-Kč
Dražitel č.39842920.10.2022 11:08:3410 000,-Kč470 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2022 v 11:13:34

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.398429
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 470 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2022 v 11:13:34

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies