Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Garáž, Valtice, podíl 1/4

36 800,-Kč

Vloženo: 31.8.2022 9:58 | Číslo dražby: 61265

Dražba začala 11.10.2022 13:00:00 Dražba skončila 11.10.2022 14:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
159 EX 00949 / 15 - 359
Počáteční cena:
34 800,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
52 200,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Břeclav
Město:
Valtice
GPS souradnice:
48.742658876, 16.771077708
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Bez obhlídky

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovité věci:
-parc.č. 2525/31 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2,součástí je stavba bez čp/če garáž.


Garáž je přízemní stavbou, má jedno nadzemní podlaží,
nemá žádné podzemní podlaží a není podsklepená. Objekt byl postaven odhadem v roce 1980. Základy jsou betonové bez izolace, konstrukce objektu je betonová, stropy jsou železobetonové montované. Má rovnou střechu, střešní krytina je plechová s nátěrem, klempířské prvky nejsou instalovány. Objekt má
vápenocementové vnější omítky a objekt není zateplen. Zastavěná plocha je 18 m2. Podlahová plocha garáže je 16,00 m2. Objekt má vápenocementové vnitřní omítky. V objektu nejsou okna. Vrata jsou kovová dvoukřídlá a na podlaze je cementový potěr. Další vybavení se v objektu nenachází. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vady, okna jsou bez vad, podlahy jsou bez vad, vybavení objektu je bez vad a v objektu jsou rozvody bez vad. Garáž je v dobrém stavu.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Pražákova 1024/66a
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Práva nepřipouštějící dražbu

Podání žaloby na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce (§ 267 o.s.ř.) nebylo zjištěno.

2. Předkupní právo

Předkupní právo či výhrada zpětné koupě nebyla u soudního exekutora uplatněna.

3. Oznámení dle § 336i odst. 3 písm b) o.s.ř.

Soudní exekutor oznamuje, že nezjistil další věcná břemena, výměnky a nájemní či pachtovní práva neuvedená v dražební vyhlášce váznoucí na nemovité věci.

4. Poučení soudního exekutora a výzva

Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele o průběhu dražby ve smyslu ust. § 66 odst. 3 ex. řádu, a to tak že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit.

Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dle ust. § 66 odst. 3 ex. řádu dražit, aby tuto skutečnosti osobě provádějící dražbu před zahájením dražby sdělily.

5. Výzva k činění podání

Dražitelé nyní mohou činit podání (příhozy). Výše nejnižšího příhozu je uvedena v systému dražeb.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39782811.10.2022 13:47:111 000,-Kč35 800,-Kč
Dražitel č.39782811.10.2022 13:52:371 000,-Kč36 800,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 11.10.2022 v 14:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397828
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 36 800,-Kč

Zveřejněno dne 11.10.2022 v 14:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies