Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Ostatní

Stavba pro výrobu, Přívoz

53 333,-Kč

Vloženo: 31.8.2022 12:25 | Číslo dražby: 61269

Dražba začala 20.10.2022 11:00:00 Dražba skončila 20.10.2022 12:00:17
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
201 EX 01246 / 09 - 611
Počáteční cena:
53 333,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
80 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
GPS souradnice:
49.845001104, 18.260894318

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci a jejich příslušenství:

-stavba: bez čp/če, výroba, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 330/30, LV 1492,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, okres: Ostrava-město, obec: Ostrava, kat. území: Přívoz, na LV č. 2318.

Předkupní právo:

Předkupní právo na předmět dražby nebylo prokázáno – nebylo uplatněno.

Další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce:

Žádná nebyla zjištěna.

Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce:

Nebyla podána - soudní exekutor do zahájení dražby nezjistil, že by byla podána žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Karviná
Mgr. Pavel Struminský
Komorní 583/4
Český Těšín
737 01
tel: 552 532 411
email: zde
dat. schránka: 5cqcu6e odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39665720.10.2022 11:55:170,-Kč53 333,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2022 v 12:00:17

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.396657
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 53 333,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2022 v 12:00:17


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies