Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty: ,

Byt 3+1, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 63,57m2, podíl 1/2

514 000,-Kč

Vloženo: 2.9.2022 8:06 | Číslo dražby: 61279

Dražba začala 13.10.2022 11:00:00 Dražba skončila 13.10.2022 11:59:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
094 EX 01596 / 16 - 380
Počáteční cena:
450 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
675 000,-Kč
Dražební jistota:
113 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Chomutov
Město:
Klášterec nad Ohří
GPS souradnice:
50.39110103, 13.184356639
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví č. 3211 a podíll k nemovitostem zapsaným na LV č.2366 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Klášterec nad Ohří, katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří, a to:

byt č.475/1 vymezenému a umístěnému v budově Miřetice u Klášterce nad Ohří, č.p.472, 473, 474, 475 (LV 2366 - typ jednotky - byt.z.) – byt.domě, stojící na pozemku parc.č.1704/35, na pozemku parc.č.1704/36, na pozemku parc.č.1704/37 a na pozemku parc.č.1704/38, ideál.spol.podíl o velikosti
2033/200000 na společných částech předmětného byt.domu č.p. 472, 473, 474, 475 a k pozemku parc.č.1704/35, pozemek parc.č.1704/36, k pozemku parc.č.1704/37 a k pozemku parc.č.1704/3.

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl k samostatně stojícímu bytovému domu panelové konstrukce. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nachází jednotky, a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Na střeše je bleskosvod. Okna jsou plastová. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Oceňovaná jednotka se nachází v 1. NP a její dispozice je 3+1.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.395694 (spoluvlastník)13.10.2022 11:01:260,-Kč450 000,-Kč
Dražitel č.39784813.10.2022 11:41:411 000,-Kč451 000,-Kč
Dražitel č.395694 (spoluvlastník)13.10.2022 11:41:580,-Kč451 000,-Kč
Dražitel č.39784813.10.2022 11:42:421 000,-Kč452 000,-Kč
Dražitel č.395694 (spoluvlastník)13.10.2022 11:43:170,-Kč452 000,-Kč
Dražitel č.39784813.10.2022 11:43:3720 000,-Kč472 000,-Kč
Dražitel č.395694 (spoluvlastník)13.10.2022 11:45:040,-Kč472 000,-Kč
Dražitel č.39784813.10.2022 11:45:3220 000,-Kč492 000,-Kč
Dražitel č.395694 (spoluvlastník)13.10.2022 11:46:490,-Kč492 000,-Kč
Dražitel č.39784813.10.2022 11:49:351 000,-Kč493 000,-Kč
Dražitel č.395694 (spoluvlastník)13.10.2022 11:49:510,-Kč493 000,-Kč
Dražitel č.39784813.10.2022 11:51:4820 000,-Kč513 000,-Kč
Dražitel č.395694 (spoluvlastník)13.10.2022 11:51:570,-Kč513 000,-Kč
Dražitel č.39784813.10.2022 11:53:531 000,-Kč514 000,-Kč
Dražitel č.395694 (spoluvlastník)13.10.2022 11:54:000,-Kč514 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 13.10.2022 v 11:59:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.395694
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 514 000,-Kč

Zveřejněno dne 13.10.2022 v 11:59:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies