Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty: ,

1/6 podíl na bytové jednotce č.p. 1095 v obci Havířov-Šumbark

190 000,-Kč

Vloženo: 2.9.2022 9:11 | Číslo dražby: 61281

Dražba začala 04.11.2022 13:00:00 Dražba skončila 04.11.2022 13:45:43
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20040 / 22 - Szt
Počáteční cena:
180 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
180 000,-Kč
Dražební jistota:
18 400,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Město:
Havířov
GPS souradnice:
49.79351964, 18.399117916
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Dražby se nemůže účastnit dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, ledaže prokážou, že jim insolvenční soud dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.
Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39947904.11.2022 13:19:010,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.39921904.11.2022 13:25:211 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.39947904.11.2022 13:26:541 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.39921904.11.2022 13:28:371 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.39947904.11.2022 13:30:381 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.39921904.11.2022 13:32:051 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.39947904.11.2022 13:32:461 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.39921904.11.2022 13:35:361 000,-Kč187 000,-Kč
Dražitel č.39947904.11.2022 13:38:211 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.39921904.11.2022 13:39:281 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.39947904.11.2022 13:40:431 000,-Kč190 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 04.11.2022 v 13:45:43

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.399479
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 190 000,-Kč

Zveřejněno dne 04.11.2022 v 13:45:43

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies