Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

1/6 pozemků (orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha) v obci Řídeč, okres Olomouc

563 000,-Kč

Vloženo: 2.9.2022 9:37 | Číslo dražby: 61282

Dražba začala 06.10.2022 13:00:00 Dražba skončila 06.10.2022 15:40:52
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 11925 / 13 - 288
Počáteční cena:
225 709,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
338 563,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Řídeč
GPS souradnice:
49.77013177, 17.255186543
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 25117483, zast. Veronika Anděla Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 66249601, proti povinnému MICHALEC Jaroslav, č.p. 276, 785 01 Řídeč, nar. 16.3.1970, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 11925/13-288.

Předmětem ocenění je soubor dvanácti pozemků nacházejících se v různých částech k.ú. Řídeč, v nezastavěném území obce.

Pozemky p.č. 759 a p.č. 763 se nachází na severozápadním okraji k.ú. Řídeč, v oblasti Pálená. Na pozemku p.č. 763 se nachází orná půda, pozemek je rovinatého charakteru. Na p.č. 759 se nachází trvalý travní porost, pozemek je mírně svažitý.

Pozemky p.č. 776 a p.č. 825 se nachází severně, nedaleko od zastavěného území obce Řídeč, v oblasti Dubovec, resp. Kluč. Oba pozemky slouží jako orná půda, jsou rovinatého až mírně svažitého charakteru.

Pozemky p.č. 847, p.č. 849 a p.č. 853 se nachází severovýchodně, nedaleko od zastavěného území obce Řídeč, v oblasti Hradisko. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru, p.č. 847 a p.č. 853 jsou užívány jako orná půda, na pozemku p.č. 849 se nachází část remízu.

Pozemek p.č. 804 na severu přímo navazuje na zastavěné území obce Řídeč, v oblasti Zmola. Pozemek je rovinatého charakteru a nachází se na něm vzrostlé listnaté stromy.

Pozemek p.č. 963 se nachází jihovýchodně od zastavěného území obce Řídeč, v oblasti U šachet. Pozemek je svažitého charakteru a nachází se na něm orná půda.

Pozemky p.č. 634, p.č. 643 a p.č. 650 se nachází jižně od zastavěného území obce Řídeč, na křižovatce silnic vedoucích z obcí Řídeč a Komárov. Pozemky jsou mírně svažitého až svažitého charakteru, jsou užívány jako orná půda.

Pozemky jsou užívány společností Paseka, zemědělská a.s. Dle informací ze společnosti zjištěných není k oceňovanému spoluvlastnickému podílu uzavřena žádná nájemní či pachtovní smlouva.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Řízení po 1.1.2013:
Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Bylo prokázáno spoluvlastnické právo.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:04:030,-Kč225 709,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:15:171 000,-Kč226 709,-Kč
Dražitel č.39644606.10.2022 13:16:43111 111,-Kč337 820,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:18:071 000,-Kč338 820,-Kč
Dražitel č.39738306.10.2022 13:20:411 000,-Kč339 820,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:24:291 000,-Kč340 820,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:26:570,-Kč340 820,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:28:111 000,-Kč341 820,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:28:220,-Kč341 820,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:29:2110 000,-Kč351 820,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:29:340,-Kč351 820,-Kč
Dražitel č.39644606.10.2022 13:29:4511 111,-Kč362 931,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:30:050,-Kč362 931,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:31:201 000,-Kč363 931,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:32:040,-Kč363 931,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:33:295 000,-Kč368 931,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:33:580,-Kč368 931,-Kč
Dražitel č.39644606.10.2022 13:34:041 000,-Kč369 931,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:34:580,-Kč369 931,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:36:171 000,-Kč370 931,-Kč
Dražitel č.39644606.10.2022 13:36:431 000,-Kč371 931,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:37:040,-Kč371 931,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:38:0710 000,-Kč381 931,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:38:260,-Kč381 931,-Kč
Dražitel č.39644606.10.2022 13:38:4522 222,-Kč404 153,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:39:206 000,-Kč410 153,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:40:000,-Kč410 153,-Kč
Dražitel č.39644606.10.2022 13:40:0111 111,-Kč421 264,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:40:4410 000,-Kč431 264,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:42:050,-Kč431 264,-Kč
Dražitel č.39644606.10.2022 13:43:5711 111,-Kč442 375,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:44:260,-Kč442 375,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:46:5310 000,-Kč452 375,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:47:390,-Kč452 375,-Kč
Dražitel č.39644606.10.2022 13:47:4424 000,-Kč476 375,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:48:260,-Kč476 375,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:48:5010 000,-Kč486 375,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:49:340,-Kč486 375,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:51:143 625,-Kč490 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:51:320,-Kč490 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:52:041 000,-Kč491 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:54:400,-Kč491 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 13:55:401 000,-Kč492 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 13:56:350,-Kč492 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:00:098 000,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:00:190,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:01:0210 000,-Kč510 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:03:390,-Kč510 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:04:2710 000,-Kč520 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:06:110,-Kč520 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:08:471 000,-Kč521 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:10:070,-Kč521 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:13:431 000,-Kč522 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:15:300,-Kč522 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:18:003 000,-Kč525 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:18:340,-Kč525 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:19:381 000,-Kč526 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:21:160,-Kč526 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:23:281 000,-Kč527 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:24:060,-Kč527 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:25:163 000,-Kč530 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:26:030,-Kč530 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:27:121 000,-Kč531 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:28:310,-Kč531 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:29:252 000,-Kč533 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:29:590,-Kč533 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:31:112 000,-Kč535 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:31:440,-Kč535 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:31:591 000,-Kč536 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:33:020,-Kč536 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:33:481 000,-Kč537 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:34:500,-Kč537 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:36:023 000,-Kč540 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:36:310,-Kč540 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:38:181 000,-Kč541 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:39:140,-Kč541 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:40:151 000,-Kč542 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:41:380,-Kč542 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:42:401 000,-Kč543 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:43:240,-Kč543 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:47:201 000,-Kč544 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:47:320,-Kč544 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:48:451 000,-Kč545 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:49:300,-Kč545 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:52:062 000,-Kč547 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:52:480,-Kč547 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 14:56:222 000,-Kč549 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 14:56:500,-Kč549 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 15:00:061 000,-Kč550 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 15:01:160,-Kč550 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 15:02:372 000,-Kč552 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 15:03:140,-Kč552 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 15:06:063 000,-Kč555 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 15:07:040,-Kč555 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 15:10:161 000,-Kč556 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 15:11:200,-Kč556 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 15:12:041 000,-Kč557 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 15:12:480,-Kč557 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 15:14:341 000,-Kč558 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 15:15:010,-Kč558 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 15:17:572 000,-Kč560 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 15:18:390,-Kč560 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 15:21:551 000,-Kč561 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 15:22:170,-Kč561 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 15:26:021 000,-Kč562 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 15:27:220,-Kč562 000,-Kč
Dražitel č.39761806.10.2022 15:31:401 000,-Kč563 000,-Kč
Dražitel č.395818 (spoluvlastník)06.10.2022 15:35:520,-Kč563 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 06.10.2022 v 15:40:52

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.395818
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 563 000,-Kč

Zveřejněno dne 06.10.2022 v 15:40:52

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies