Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

1/12 pozemků (orná půda, vodní plocha) v obci Běrunice, k.ú. Běruničky, okres Nymburk

25 000,-Kč

Vloženo: 2.9.2022 9:58 | Číslo dražby: 61283

Dražba začala 13.10.2022 13:00:00 Dražba skončila 13.10.2022 13:50:22
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 01278 / 17 - 163
Počáteční cena:
6 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
9 000,-Kč
Dražební jistota:
500,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Nymburk
Město:
Běrunice
GPS souradnice:
50.195629137, 15.342364013
Podíl:
1/12
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Spálená 112/55, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 14500469, zast. Drtina Zdeněk, JUDr.,Ph.D., advokát, Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 3, IČ: 66246971, proti povinnému ŘEHÁČEK Petr, Náměstí 93/, 289 34 Rožďalovice, nar. 18.7.1977, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 1278/17-163.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Běruničky. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky různých tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a vodní plocha o výměře 4 934 m2. Pozemky jsou na severní straně ohraničené zpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Přes pozemek parc. č. 39/11 vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 203/2, který je ve vlastnictví obce Běrunice.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna. Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost Farma Velké Výkleky s.r.o. nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Bylo prokázáno spoluvlastnické právo.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39767713.10.2022 13:01:520,-Kč6 000,-Kč
Dražitel č.39599813.10.2022 13:03:231 000,-Kč7 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:04:401 000,-Kč8 000,-Kč
Dražitel č.39767713.10.2022 13:06:161 000,-Kč9 000,-Kč
Dražitel č.39813713.10.2022 13:08:111 000,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:09:191 000,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.39599813.10.2022 13:11:291 000,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.39769813.10.2022 13:19:221 000,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:24:161 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.396687 (spoluvlastník)13.10.2022 13:25:190,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:25:571 000,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.396687 (spoluvlastník)13.10.2022 13:26:110,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:26:421 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.396687 (spoluvlastník)13.10.2022 13:27:050,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:27:251 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.396687 (spoluvlastník)13.10.2022 13:27:410,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:28:101 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.396687 (spoluvlastník)13.10.2022 13:28:210,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:28:491 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.39599813.10.2022 13:29:021 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.396687 (spoluvlastník)13.10.2022 13:29:050,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:29:371 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.396687 (spoluvlastník)13.10.2022 13:30:340,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:31:331 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.396687 (spoluvlastník)13.10.2022 13:32:370,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:33:191 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.396687 (spoluvlastník)13.10.2022 13:38:150,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:38:321 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.396687 (spoluvlastník)13.10.2022 13:43:290,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.39731113.10.2022 13:45:221 000,-Kč25 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 13.10.2022 v 13:50:22

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397311
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 25 000,-Kč

Zveřejněno dne 13.10.2022 v 13:50:22

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies