Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 7/16 rod. domu v k.ú. Hynčina (okres Šumperk)

500 000,-Kč

Vloženo: 2.9.2022 10:49 | Číslo dražby: 61287

Dražba začala 30.09.2022 13:00:00 Dražba skončila 30.09.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00028 / 22
Počáteční cena:
500 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
520 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Město:
Hynčina
GPS souradnice:
49.848283968, 16.751887605
Podíl:
7/16
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem ocenění podsklepený přízemní rodinný dům č.p. 123 smíšené převážně zděné konstrukce obdélníkového půdorysu, s pultovou střechou s azbestocementovou – eternitovou vlnitou krytinou o celkové zastavěné ploše cca 78 m2. Budova je za hranicí životnosti a v době ohledání vykazuje mimo znaky dlouhodobého neužívání řadu statických poruch spolu s celkovým deficitem jakékoli údržby, či dílčích rekonstrukcí prvků krátkodobé životnosti. Lze ji tak charakterizovat jako stavbu fakticky zatěžující pozemek. Budova se nachází ve svažitém pozemku, je pravděpodobně založena na základových pasech, svislé konstrukce smíšené bez izolací. Podlahy, betonový potěr, dřevěné, dlažba, částečně chybějící. Na střeše se nachází komín, střecha vykazuje znaky končící životnosti. Krovy dřevěné částečně chybějící nebo shnilé. Klempířské prvky chybějící. Okna jsou dřevěná dvojdílná, nebo chybí, vstupní dveře jakož i
většina vnitřních dveří chybí. Vnější omítky vápenné hladké bílé, částečně chybějící.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies