Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

1/4 pozemků (orná půda) v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

54 573,-Kč

Vloženo: 5.9.2022 8:46 | Číslo dražby: 61293

Dražba začala 20.10.2022 13:00:00 Dražba skončila 20.10.2022 13:34:14
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 12524 / 16 - 188
Počáteční cena:
40 573,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
60 860,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Svatobořice-Mistřín
GPS souradnice:
48.978502011, 17.085886799
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká kancelář pojistitelů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha – Krč, IČ: 70099618, zast. Veronika Anděla Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 66249601, proti povinnému ROŽKOVÁ Ludmila, č.p. 8, 671 33 Mikulovice, nar. 6.7.1953, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 12524/16-188.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 924/1 v k. ú. Svatobořice je veden jako orná půda. Pozemek má výměru 1154 m2 t, je protáhlého tvaru. Konec pozemku je přístupný ze zpevněné cesty vedoucí od hlavní silnice 2. třídy, odbočka je u prodejny Jednota COOP. Pozemek je v jednom funkčním celku, orientovaný jihovýchodně, je rovinatý. Přístup na pozemek je přímo ze zpevněné cesty a pozemek přímo navazuje na pozemek 924/2.
Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 924/2 v k. ú. Svatobořice je také veden jako orná půda. Pozemek má výměru 2626 m2 a přímo navazuje na pozemek 924/1. Je možné se na něj dostat z pozemku 924/1, nebo od zpevněné cesty napříč přes 4 pozemky cizích vlastníků. Pozemek je v jednom funkčním celku, je mírně svažitý, protáhlého tvaru. Nachází se v blízkosti zastavěného území obce.
U obou pozemků je zjištěn nesoulad s katastrem nemovitostí, kde jsou vedeny jako orná půda. Na celém pozemku 924/1 jsou zasazeny mladé ovocné stromy, převážně švestky a meruňky, ve dvou řadách vedle sebe. Jedná se tedy spíše o ovocný sad.
Pozemek 924/2 přímo navazuje na pozemek 924/1, mírně se rozšiřuje a je také osázen ovocnými stromy. Zhruba ve spodní 1/3 pozemku je umístěn plechový přístřešek a kousek za ním je pozemek (část p. č. 924/2) oplocen pletivem a není možné na něj vstoupit. Ovocné dřeviny jsou zde starší. Jedná se také o ovocný sad, stromy ve dvou řadách vedle sebe, některé stromy v pomyslné souvislé řadě chybí.
Dle platného Územního plánu obce Svatobořice-Mistřín se část oceňovaného objektu (parc. č. 924/2) nachází v plochách územní rezervy pro možné budoucí umístění ploch bydlení.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 6.9.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 66208238, Minská 54, 616 00 Brno, přihlásil dne 6.9.2022 pohledávky v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, právně zast. Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem, IČ: 66254515, Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 9.9.2022 pohledávky v celkové výši 3.665,25 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, IČ: 04886674, Komenského 38, 750 02 Přerov, přihlásil dne 15.9.2022 pohledávky v celkové výši 5.788,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 16.9.2022 pohledávky v celkové výši 6.957,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Chomutov, IČ: 66225108, Revoluční 48, 430 01 Chomutov, přihlásil dne 21.9.2022 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, IČ: 66201501, Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 26.9.2022 pohledávky v celkové výši 2.038,72 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Dalibor Pech, nar 11.5.1958, Myslotín 53, 393 01 Pelhřimov, přihlásil dne 30.9.2012 pohledávky v celkové výši 143.911,10 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel I-XON a.s., IČ: 28218761, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, právně zast. JUDr. Petr Mašek, advokát, IČ: 16063571, Husitská 344/63, Praha 3, přihlásil dne 7.10.2022 pohledávky v celkové výši 173.968,01 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, právně zast. Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou, IČ: 40572366, Husitská 344/63, Praha 3, přihlásil dne 10.10.2022 pohledávky v celkové výši 24.993,69 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel SDRP s.r.o., IČ: 24269441, se sídlem V Holešovičkách 1579/24, 180 00 Praha, právně zast. JUDr. Pavlem Novákem, advokátem, IČ: 10172548, se sídlem Bartáková 1107/40, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 18.10.2022 pohledávky v celkové výši 2.774,72 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Beck International, s.r.o., IČ: 62741438, se sídlem Blatecká 3344, 276 01 Mělník, právně zast. JUDr. Josefem Svobodou, advokátem, IČ: 41796632, se sídlem Větrná 848/16, 181 00 Praha 8, přihlásil dne 19.10.2022 pohledávky v celkové výši 3.606,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 4.785,28 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39776420.10.2022 13:16:420,-Kč40 573,-Kč
Dražitel č.39820020.10.2022 13:23:011 000,-Kč41 573,-Kč
Dražitel č.39853420.10.2022 13:26:391 000,-Kč42 573,-Kč
Dražitel č.39820020.10.2022 13:27:001 000,-Kč43 573,-Kč
Dražitel č.39776420.10.2022 13:29:1411 000,-Kč54 573,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2022 v 13:34:14

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397764
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 54 573,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2022 v 13:34:14


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies