Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

id. 1/2 pozemků v k.ú. Norberčany

100 000,-Kč

Vloženo: 7.9.2022 10:56 | Číslo dražby: 61317

Dražba začala 10.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 10.10.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00072 / 22
Počáteční cena:
100 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
100 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Norberčany
GPS souradnice:
49.755855949, 17.502612726
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 1/2 pozemků v k.ú. Norberčany

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 47/1, způsob využití: zahrada; pozemek parc. č. 1564, způsob využití: ostatní plocha; pozemek parc. č. 1568, způsob využití: ostatní plocha, včetně příslušenství vše v kat. území Norberčany, obec Norberčany.

Pozemek p.č. 47/1 je o výměře 47m2; pozemek p.č. 1564 je o výměře 174m2; pozemek parc. č. 1568 je o výměře 934m2


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies