Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 8789 m2, Věřňovice, podíl 1/72

3 739,-Kč

Vloženo: 7.9.2022 13:07 | Číslo dražby: 61322

Dražba začala 18.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 18.10.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
171 EX 01365 / 16 - 345
Počáteční cena:
1 539,-Kč
Minimální příhoz:
100,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 308,-Kč
Dražební jistota:
500,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Město:
Dolní Lutyně
Podíl:
1/72
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/72 na nemovitých věcech, zapsaných na listu vlastnictví č. 339 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Dolní Lutyně, kat. území Věřňovice, se vším co k těmto nemovitým věcem patří, a to:

-parc.č. 982 orná půda o výměře 6644 m2
-parc.č. 998 orná půda o výměře 2145 m2


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Karviná
Mgr.Simona Kiselová
K.Śliwky 125
Karviná-Fryštát
733 01
tel: 596 312 846
email: zde
dat. schránka: v3t6rv4 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.396148 (spoluvlastník)18.10.2022 10:00:260,-Kč1 539,-Kč
Dražitel č.39819618.10.2022 10:03:21100,-Kč1 639,-Kč
Dražitel č.396148 (spoluvlastník)18.10.2022 10:06:370,-Kč1 639,-Kč
Dražitel č.39819618.10.2022 10:32:521 000,-Kč2 639,-Kč
Dražitel č.396148 (spoluvlastník)18.10.2022 10:33:250,-Kč2 639,-Kč
Dražitel č.39819618.10.2022 10:41:201 000,-Kč3 639,-Kč
Dražitel č.396148 (spoluvlastník)18.10.2022 10:42:040,-Kč3 639,-Kč
Dražitel č.39819618.10.2022 10:49:42100,-Kč3 739,-Kč
Dražitel č.396148 (spoluvlastník)18.10.2022 10:54:490,-Kč3 739,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 18.10.2022 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.396148
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 739,-Kč

Zveřejněno dne 18.10.2022 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies