Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

id. 1/2 pozemků v k.ú. Sýkořice

200 000,-Kč

Vloženo: 7.9.2022 15:49 | Číslo dražby: 61327

Dražba začala 10.10.2022 14:00:00 Dražba skončila 10.10.2022 14:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00078 / 22
Počáteční cena:
200 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
200 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Sýkořice
GPS souradnice:
50.029770224, 13.915257746
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 1/2 pozemků v k.ú. Sýkořice

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 120/124 způsob využití: trvalý travní porost, pozemek parc. č. 120/260 způsob využití: ostatní plocha, včetně příslušenství vše v kat. území Sýkořice, obec Sýkořice.

Pozemek p.č. 120/124 je o výměře 546m2; pozemek p.č. 120/260 je o výměře 254m2.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.



Ve věci nebylo složena dražební jistota.



Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies