Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

id. 1/5 pozemku v k.ú. Bukovany u Týnce nad Sázavou

35 000,-Kč

Vloženo: 8.9.2022 9:21 | Číslo dražby: 61329

Dražba začala 11.10.2022 11:00:00 Dražba skončila 11.10.2022 11:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00081 / 22
Počáteční cena:
35 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
35 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Benešov
Město:
Bukovany
GPS souradnice:
49.821945545, 14.618816311
Podíl:
1/5
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 1/5 pozemku v k.ú. Bukovany u Týnce nad Sázavou

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na pozemku parc. č. 2032/6 způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha, včetně příslušenství vše v kat. území Bukovany u Týnce nad Sázavou, obec Bukovany. Pozemek je o výměře 174m2.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies