Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Bytový dům, podíl 19/48

19 800 000,-Kč

Vloženo: 8.9.2022 10:48 | Číslo dražby: 61330

Dražba začala 19.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 19.10.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
144 DD 00002 / 22 - 11
Počáteční cena:
19 800 000,-Kč
Minimální příhoz:
100 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
32 350 000,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 8
Město:
Praha 8
GPS souradnice:
50.106458, 14.473688
Podíl:
19/48

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o podíl 19/48 na bytovém domě. Jde o řadový, vnitřní bytový dům zděné konstrukce, který je do výšky 1. NP tvořen železobetonem, nacházející se na adrese: náměstí Dr. Václava Holého 1055/14, 180 00 Praha 8 – Libeň. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech a je z roku 1926. Budova má celkem 6 nadzemních podlaží, včetně volného půdního prostoru, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou komerční a společné prostory. V domě je celkem 9 bytů. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Krov je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek zn. Bramac. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou osazeny a jsou z pozinkovaného plechu. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vchodové dveře do domu jsou hliníkové. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená, obsahuje řadu architektonických prvků.

V suterénu bytového domu se nachází komerční a společné prostory. V 1. NP bytového domu je obchodní prostor, průjezd do dvora a byt č. 1 o ploše cca 42 m2. Ve 2. NP jsou dva byty o dispozici 2+1 o ploše cca 75 a 72 m2. Ve 3. NP jsou dva byty o dispozici 3+1 a 1+1 o ploše 96 a 54 m2. Ve 4. NP jsou dva byty o dispozici 3+1 a 1+1 o ploše cca 99 a 52 m2. V 5. NP jsou dva byty o dispozici 2+1 o ploše cca 73,5 a 76 m2. V podkroví se nachází volný půdní prostor a jedna místnost. Byty jsou převážně v původním stavu. Ve dvorní části bytového domu se nachází zděná dílna s garáží a zděný nádvorní sklad s plechovými vraty. Prostory jsou využívány pro komerční účely (cykloservis).

Celková užitná plocha bytových prostor je 639,5 m2.
Celková užitná plocha komerčních prostor skládajících se z dílny se sklady ve dvorním traktu (70 m2), obchodu v 1. NP bytového domu (65 m2), zděného nádvorního skladu s plechovými vraty (80 m2) a suterénu. Navrhovatelé prohlašuji, že lze také využít suterénní prostory (dílny/sklady) o celkové ploše 124 m2. Vzhledem k této skutečnosti započetl znalec v jeho posudku plochu velikosti 50 %. Celková započtená plocha za komerční prostory je 277 m2. Užitné plochy prostor v bytovém domě byly dle vyjádření soudního znalce převzaty z přehledu nájmu poskytnutých majoritním spoluvlastníkem a části projektové dokumentace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění v bytech je pomocí lokálních plynových přímotopů WAW nebo ústřední pomocí kotle na plyn. Ohřev teplé vody je bojlery. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavební pozemek parc. č. 2836 je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 639 m2. Stavební pozemek je zastavěn z části stavbou bytového domu a vedlejších staveb. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro parkování osobních vozidel a dále přízemní zděná garáž s dílnou. Na pozemku je také zděný nádvorní sklad.

Pozemek je rovinatý, udržovaný a je oplocený. Pozemek je přístupný z místní zpevněné komunikace s chodníkem.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, dílna s garáží a nádvorní zděný sklad.

Jednotlivé prostory nejsou vymezeny v katastru nemovitostí samostatně na základě prohlášení vlastníka.

Dle vyjádření navrhovatelů jsou v bytovém domě v současné době pronajaty kompletně obytné prostory a také většina komerčních prostor vyjma části suterénu a půdy. Nájemní smlouvy jsou uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro pronajímatele. Prostory jsou pronajímány na dobu určitou 1 roku, až na 4 byty, které jsou v pronájmu na dobu neurčitou. Z vyjádření navrhovatelů jako minoritních vlastníků vyplývá, že z podílu 19/48 je před zdaněním výnos cca 620.000,- Kč (za rok 2021). Konkrétní nájemní smlouvy dražebníkovi doloženy nebyly.

Zájemci o dražbu mohou požádat o bližší informace k předmětu dražby prostřednictvím e-mailu: podatelna@eupha3.cz nebo telefonicky na čísle: 212 341 341, a to min 5 dnů před stanoveným termínem dobrovolné dražby; tato žádost bude vždy postoupena navrhovatelům k vyřízení, kdy dražebník nenese odpovědnost za to, zda se navrhovatelé touto žádosti budou zabývat.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 3
JUDr. Miloslav Zwiefelhofer
Ringhofferova 115/1
Praha 5 - Zličín
155 21
tel: 212 341 341
email: zde
dat. schránka: q3fpa3p odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Zveřejnění údajů

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39826019.10.2022 10:03:290,-Kč19 800 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.10.2022 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.398260
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 19 800 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.10.2022 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies