Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 2/3 rodinného domu se zahradou v k.ú. Ves Blížkovice

1 400 000,-Kč

Vloženo: 8.9.2022 14:02 | Číslo dražby: 61336

Dražba začala 12.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 12.10.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00086 / 22
Počáteční cena:
1 400 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 400 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Znojmo
Město:
Blížkovice
GPS souradnice:
48.998751521, 15.829248567
Podíl:
2/3
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 2/3 rodinného domu se zahradou v k.ú. Ves Blížkovice

Předmětem dražby je podíl 2/3 na rodinném domě o celkové výměře 288m2,stavba je z kamenné konstrukce, cihel a tvárnic, připojena na kanalizační síť, plyn čerpá z veřejné sítě. Stavba je jednopodlažní s jednou bytovou jednotkou, součástí LV je zahrada, která má celkovou výměru 1536m2.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies