Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

id. 4/5 rodinného domu v k.ú. Peruc

1 400 000,-Kč

Vloženo: 8.9.2022 15:11 | Číslo dražby: 61339

Dražba začala 12.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 12.10.2022 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00087 / 22
Počáteční cena:
1 400 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 400 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Louny
Město:
Peruc
GPS souradnice:
48.998667275, 15.829118812
Podíl:
4/5
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 4/5 na pozemku parc. č. st. 181, jehož součástí je stavba č.p. 123 Peruc, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství vše v kat. území Peruc, obec Peruc.

Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Druh svislé nosné konstrukce je z cihel, tvárnic a cihlových bloků. Stavebně-technický stav je špatný. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Budova je s vodovodem, přípoj na kanalizační síť – žumpa, jímka a septik, bez plynu.

Pozemek p.č. st. 181 je o výměře 205m2


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies