Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

1/9 pozemků a 1/3 pozemku (zahrada) v obci Svitavy, k.ú. Čtyřicet Lánů, okres Svitavy

356 371,-Kč

Vloženo: 9.9.2022 10:23 | Číslo dražby: 61343

Dražba začala 13.10.2022 13:00:00 Dražba skončila 13.10.2022 14:03:49
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 05606 / 13 - 237
Počáteční cena:
115 371,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
173 056,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Svitavy
Město:
Svitavy
GPS souradnice:
49.749861987, 16.481816095
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 25117483, zast. Veronika Anděla Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 66249601, proti povinnému FORMÁNEK Tomáš, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy – Předměstí, nar. 3.8.1984, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 5606/13-237.

Předmětem ocenění je zahrada a soubor tří pozemků ležících poblíž pod přístupovou cestou nebo na jejím okraji. Pozemky se nacházejí již mimo souvislou/soustředěnou zástavbu města za železniční tratí, a to v lokalitě s několika dalšími zahradami, která je obklopena poli.

Pozemky p.č. 1198/1, p.č. 1198/2 a p.č. 1596/5 na sebe navazují. Na jejich části blíže k železnici se nachází nezpevněná cesta a dále travnatý pás mezi cestou a oplocením zahrady. Další část zabíhá mezi zahrady jako nezpevněná, převážně travnatá cesta.

Pozemek p.č. 1597/7 obdélníkového tvaru slouží jako zahrada, která je převážně zatravněná místy s okrasnými a ovocnými dřevinami. Příslušenství na zahradě je tvořeno oplocením, dřevěnou kolnou s pultovou střechou, fóliovníky, přípojkou elektřiny s pilířem pro elektroměr.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Závady

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.):
- Věcné břemeno průchodu, oprávnění pro parcela: St. 1509, parcela: 1598/2, povinnost k parcela: 1597/7, Smlouva RV 99/1990 ze dne 24.1.1990
- Věcné břemeno zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění v rozsahu geometrického plánu č. 1710-764/2015 dle článku III. smlouvy o zřízení věcného břemene, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 4005 02 Děčín, IČ: 24729035, povinnost k parcela: 1597/7, Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-2012769/VB/5 ze dne 21.4.2016
- Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., oprávnění pro: Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, povinnost k parcela: 1198/1, parcela 1596/5, Opatření obecné povahy kterým se vydává úz. plán nebo regulač.plán č.j. 38/C/2 ze dne 13.10.2010

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39798613.10.2022 13:00:510,-Kč115 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:03:501 000,-Kč116 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:24:121 000,-Kč117 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:25:331 000,-Kč118 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:26:101 000,-Kč119 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:28:561 000,-Kč120 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:29:181 000,-Kč121 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:30:341 000,-Kč122 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:30:5710 000,-Kč132 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:32:321 000,-Kč133 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:33:0110 000,-Kč143 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:35:041 000,-Kč144 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:39:281 000,-Kč145 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:39:411 000,-Kč146 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:40:2410 000,-Kč156 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:41:061 000,-Kč157 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:41:211 000,-Kč158 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:41:581 000,-Kč159 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:42:221 000,-Kč160 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:43:331 000,-Kč161 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:43:421 000,-Kč162 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:44:211 000,-Kč163 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:44:281 000,-Kč164 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:46:121 000,-Kč165 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:46:241 000,-Kč166 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:47:321 000,-Kč167 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:47:531 000,-Kč168 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:49:151 000,-Kč169 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:50:071 000,-Kč170 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:51:321 000,-Kč171 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:51:521 000,-Kč172 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:54:091 000,-Kč173 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:54:221 000,-Kč174 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:56:301 000,-Kč175 371,-Kč
Dražitel č.39798613.10.2022 13:56:401 000,-Kč176 371,-Kč
Dražitel č.39815413.10.2022 13:58:49180 000,-Kč356 371,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 13.10.2022 v 14:03:49

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.398154
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 356 371,-Kč

Zveřejněno dne 13.10.2022 v 14:03:49

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies