Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 13338 m2, Vižňov

167 150,-Kč

Vloženo: 11.9.2022 18:15 | Číslo dražby: 61353

Dražba začala 13.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 13.10.2022 11:35:28
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
171 EX 01782 / 17 - 151
Počáteční cena:
97 150,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
145 730,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Náchod
Město:
Meziměstí
GPS souradnice:
50.639517401, 16.24010207
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:
nemovité věci povinného, zapsané na listu vlastnictví č. 836 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Meziměstí, kat. území Vižňov, se vším co k těmto nemovitým věcem patří, a to:

-parc.č.1826/2 trvalý travní porost o výměře 12 m2
-parc.č. 2094 ostatní plocha ov ýměře 9628 m2
-parc.č. 2100 trvalýý travní porost o výměře 3502 m2
-parc.č. 2103 trvalý travní porost o výměře 196 m2

Jedná se o soubor pozemků oceněných podle skutečnosti v jihovýchodní části obce, konkrétně u objektu čp. 268 a
východním směrem. Pozemky jsou na zvlněném členitém terénu se sklonem k západu na pozemcích jsou trvalé porosty dřevin jednotlivých stromů a keřů menšího rozsahu. Přístup je možný z od silnice z Vižnova po pozemcích jiných vlastníků bez zapsaného věcného práva nebo po nezpevněné polní cestě z jihovýchodu, která je částečně zaniklá. Pozemky mohou plnit funkci zahrady k pozemku na p.p.č. 1652. Pozemek p.p.č. 1826/2 v souladu se skutečností je oceněn jako stavební pozemek, ostatní pozemky jsou oceněny podle skutečnosti jako zemědělské.

Pozemek na p.p.č. 1826/2 vedený v KN jako trvalý travní porost je ve skutečnosti pozemek, zastavěný částečně přístavbou objektu čp. 268, stavba je jiného vlastníka. Přístup na pozemek je možný přes oceňovaný p.p.č. 2103 pozemky a stavbu jiných vlastníků. Není však z veřejného pozemku.
Pozemek p.p.č. 2094 o ploše 9628 m2, vedený v KN ostatní plocha, neplodná půda je pozemek nepravidelného podlouhlého tvaru, kterým prochází rokle a odvodňovací rigol, sklon je od východu k západu pozemek, na pozemku jsou trvalé porosty, převládá olše, řídce je tu porost javoru, vrby, břízy, dubu, smrku a podrostu keřů bezu a hlohu. Ve východní části pozemku, který zde tvoří pozemek jakousi pánev se nachází porost lípy a několik přestárlých třešní. Na
pozemku se vyskytuje skládka biologického odpadu a skládka suti. Příjezd a přístup je možný přes pozemek p.p.č. 2100 a dále z veřejného pozemku.
Pozemek na p.p.č. 2100 o ploše 3502 m2, trvalý travní porost je z části zarostlý bezcennými náletovými křovinami a silně invazivní rostlinou křídlatkou japonskou. Na části je trvalý travní porost a část pozemku koresponduje částečně s polní nezpevněnou cestou vedoucí od oceňovaných pozemků směrem k jihovýchodu v šířce cca 3 m, která vede k další polní cestě vlastníka města Meziměstí. Příjezd z veřejného pozemku je dosti komplikovaný, je možný přes
pozemek p.p.č. 2100 a dále z veřejného pozemku polní cesty. Přístup je možný přes cizí pozemky nebo stejnou cestou
jako příjezd.
Pozemek na p.p.č. 2103 o ploše 196 m2, trvalý travní porost se nachází jižně od objektu čp. 268 přístup a příjezd je
pouze z pozemků jiných vlastníků, z veřejného pozemku přístup a příjezd není.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Karviná
Mgr.Simona Kiselová
K.Śliwky 125
Karviná-Fryštát
733 01
tel: 596 312 846
email: zde
dat. schránka: v3t6rv4 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39764413.10.2022 10:01:370,-Kč97 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 10:06:321 000,-Kč98 150,-Kč
Dražitel č.39764913.10.2022 10:26:041 000,-Kč99 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 10:29:281 000,-Kč100 150,-Kč
Dražitel č.39750113.10.2022 10:30:151 000,-Kč101 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 10:31:185 000,-Kč106 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 10:42:301 000,-Kč107 150,-Kč
Dražitel č.39750113.10.2022 10:43:201 000,-Kč108 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 10:46:155 000,-Kč113 150,-Kč
Dražitel č.39750113.10.2022 10:49:511 000,-Kč114 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 10:51:275 000,-Kč119 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 10:56:101 000,-Kč120 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 10:56:421 000,-Kč121 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 10:57:581 000,-Kč122 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 10:58:185 000,-Kč127 150,-Kč
Dražitel č.39794413.10.2022 10:58:441 000,-Kč128 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 10:59:051 000,-Kč129 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:01:441 000,-Kč130 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:01:551 000,-Kč131 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:03:211 000,-Kč132 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:03:341 000,-Kč133 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:06:091 000,-Kč134 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:06:151 000,-Kč135 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:06:511 000,-Kč136 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:07:381 000,-Kč137 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:09:203 000,-Kč140 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:09:505 000,-Kč145 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:11:095 000,-Kč150 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:11:481 000,-Kč151 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:13:571 000,-Kč152 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:14:061 000,-Kč153 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:16:151 000,-Kč154 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:16:331 000,-Kč155 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:17:461 000,-Kč156 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:18:291 000,-Kč157 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:19:011 000,-Kč158 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:20:041 000,-Kč159 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:21:341 000,-Kč160 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:23:191 000,-Kč161 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:24:231 000,-Kč162 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:25:191 000,-Kč163 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:26:352 000,-Kč165 150,-Kč
Dražitel č.39764413.10.2022 11:29:401 000,-Kč166 150,-Kč
Dražitel č.39780313.10.2022 11:30:281 000,-Kč167 150,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 13.10.2022 v 11:35:28

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397803
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 167 150,-Kč

Zveřejněno dne 13.10.2022 v 11:35:28

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies