Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 1317 m2, Kurovice, podíl 1/2

364 250,-Kč

Vloženo: 14.9.2022 14:20 | Číslo dražby: 61382

Dražba začala 19.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 19.10.2022 11:23:45
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 DD 00003 / 21 - 5
Počáteční cena:
329 250,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
658 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Kurovice
GPS souradnice:
49.285793826, 17.512881026
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdražby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc.č.St. 74 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 68 zahrada a parc.č.188/3 zahrada nacházející se v katastru obce Kurovice.

Pozemky jsou užívána jako zahrada v zastavěném území obce. Pozemky v územním plánu obce jsou vedeny jako plochy pro bydlení individuální.


Další spoluvlastnický podíl id. 1/4 výše specifikovaných nemovitých věcí ve vlastnictví Václava Zeťka (vedený u soudního exekutora ve věci dobrovolné dražby na návrh spoluvlastníka nemovitých věcí) bude dražen souběžně dne 19. 10. 2022 od 9:00 hodin na adrese internetového dražebního portálu www.exdrazby.cz ( pod č.j. 207 DD 00006 / 22 - 1 ).

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39826419.10.2022 09:10:260,-Kč329 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 09:58:071 000,-Kč330 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 09:58:461 000,-Kč331 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:02:401 000,-Kč332 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:03:331 000,-Kč333 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:05:411 000,-Kč334 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:07:341 000,-Kč335 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:08:271 000,-Kč336 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:10:141 000,-Kč337 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:13:441 000,-Kč338 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:15:301 000,-Kč339 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:19:071 000,-Kč340 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:21:171 000,-Kč341 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:25:151 000,-Kč342 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:27:391 000,-Kč343 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:28:381 000,-Kč344 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:30:151 000,-Kč345 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:32:591 000,-Kč346 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:35:001 000,-Kč347 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:39:051 000,-Kč348 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:39:281 000,-Kč349 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:42:341 000,-Kč350 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:42:491 000,-Kč351 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:46:011 000,-Kč352 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:46:201 000,-Kč353 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:49:441 000,-Kč354 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:53:301 000,-Kč355 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 10:57:251 000,-Kč356 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 10:57:381 000,-Kč357 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 11:01:571 000,-Kč358 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 11:03:121 000,-Kč359 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 11:07:101 000,-Kč360 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 11:08:551 000,-Kč361 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 11:13:361 000,-Kč362 250,-Kč
Dražitel č.39839919.10.2022 11:18:021 000,-Kč363 250,-Kč
Dražitel č.39826419.10.2022 11:18:451 000,-Kč364 250,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.10.2022 v 11:23:45

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.398264
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 364 250,-Kč

Zveřejněno dne 19.10.2022 v 11:23:45

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies