Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 1317 m2, Kurovice, podíl 1/4

330 000,-Kč

Vloženo: 14.9.2022 14:24 | Číslo dražby: 61383

Dražba začala 19.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 19.10.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
207 DD 00006 / 22 - 1
Počáteční cena:
330 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
330 000,-Kč
Dražební jistota:
120 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Kurovice
GPS souradnice:
49.285748324, 17.513099871
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdražby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl 1/4 (jedna polovina) na pozemku parc.č.St. 74 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 68 zahrada a parc.č.188/3 zahrada nacházející se v katastru obce Kurovice.

Pozemky jsou užívána jako zahrada v zastavěném území obce. Pozemky v územním plánu obce jsou vedeny jako plochy pro bydlení individuální.


Další spoluvlastnický podíl id. 1/2 výše specifikovaných nemovitých věcí ve vlastnictví zůstavitele Václava Zeťka (vedený u soudního exekutora ve věci dražby na návrh likvidačního správce zůstavitele) bude dražen souběžně dne 19. 10. 2022 od 9:00 hodin na adrese internetového dražebního portálu www.exdrazby.cz ( pod č.j. 207 DD 00003 / 21 - 5 ).

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies