Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům, Křinice, podíl 1/2

2 455 000,-Kč

Vloženo: 14.9.2022 15:34 | Číslo dražby: 61385

Dražba začala 02.11.2022 13:00:00 Dražba skončila 02.11.2022 14:05:18
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
211 EX 01780 / 14 - 140
Počáteční cena:
2 398 330,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 597 495,-Kč
Dražební jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Náchod
Město:
Křinice
GPS souradnice:
50.571502616, 16.276951093
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na webových stránkách úřadu www.exekuce-pardubice.cz v sekci Dražby u konkrétní nemovitosti

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci ve vlastnictví povinného a jejich příslušenství:
-parc.č. 289 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 371 m2,součástí je stavba č.p. 255,rod.dům.
-parc.č. 703/3 trvalý travní porost o výměře 458 m2
-parc.č. 2472/2 orná půda o výměře 4570 m2
-parc.č. 2594/2 lesní pozemek o výměře 99 m2
-parc.č. 2602/2 ostatní plocha o výměře 1144 m2
-parc.č. 2604 ostatní plocha o výměře 693 m2
-parc.č. 2944/2 ostatní plocha o výměře 176 m2
-parc.č. 4180 trvalý travní porost o výměře 20627 m2
-parc.č. 4220 orná půda o výměře 36559 m2
-parc.č. 4231 lesní pozemek o výměře 182 m2
-parc.č. 4233 vodní plocha o výměře 752 m2
-parc.č. 4249 lesní pozemek o výměře 440 m2


Oceňované nemovitosti se nachází v západní části obce Amerika v řídké rozptýlené zástavbě mimo vlastní obec na polosamotě cca 700 m autobusové zastávky na místní komunikaci procházející
Křinicemi. Přístup a příjezd k objektu čp. 255 je možný z místní komunikace v majetku Obce Křinice.Pozemky jsou většího rozsahu, část tvoří plně funkční celek se stavbami, další část pozemků jsou
samostatně. Sklon terénu je mírný k severu k obci. Na vlastním pozemku u objektu je terén upravený přístupová cesta zpevněná s prašným povrchem. Nemovitost leží v CHKO II-IV zóna, objekt a
pozemek se nachází v památkové rezervaci.

Objekt bydlení je obdélníkového půdorysu s přístavbou vstupu na jižní straně a rozšířením střední části na severní straně, s hřebenem orientovaným západ - východ. Dům byl postaven v roce 1910, v roce 1962 proběhla modernizace a v roce 1998 další stavební úpravy, které nejsou dokončeny.Jihovýchodně od objektu se nachází stavba skladu, dílny a garáže, která je podsklepená. Ve spodní části je vybudován bazén, ke kterému je přístup ze severu prosklenou zimní zahradou na východní straně objektu. K objektu je pak přistavěn na severní straně přístřešek s venkovním krbem.
Tvar oceňovaných pozemků je nepravidelný, nejsou spojeny do jednoho celku část s objektem a zahradou je oddělena od zemědělských pozemků obecní cestou a dále jsou jednotlivé pozemky
jihovýchodně od objektu Vodní plocha a pruh lesního pozemku nepatrné výměry a dále samostatný pozemek louky u zástavby v Křinicích severně od objektu.
Stavební pozemek na St. 289 je přístupný z místní komunikace, na pozemku se nachází stavba rodinného domu. Další pozemky jsou mírně svažité v blízkosti objektů s upraveným terénem pro možnost příjezdu či přístupu. Trvalé porosty tvoří okrasné a ovocné dřeviny.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Pardubice
Mgr. Petr Pelikán
Javorová 201
Pardubice
530 09
tel: 606050465, 727954056
email: zde
dat. schránka: exjmm9i odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Usnesení - předkupní právo

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39829902.11.2022 13:10:255 000,-Kč2 403 330,-Kč
Dražitel č.396669 (spoluvlastník)02.11.2022 13:31:270,-Kč2 403 330,-Kč
Dražitel č.39829902.11.2022 13:44:477 670,-Kč2 411 000,-Kč
Dražitel č.396669 (spoluvlastník)02.11.2022 13:45:150,-Kč2 411 000,-Kč
Dražitel č.39829902.11.2022 13:46:155 000,-Kč2 416 000,-Kč
Dražitel č.396669 (spoluvlastník)02.11.2022 13:46:240,-Kč2 416 000,-Kč
Dražitel č.39829902.11.2022 13:56:065 000,-Kč2 421 000,-Kč
Dražitel č.396669 (spoluvlastník)02.11.2022 13:56:150,-Kč2 421 000,-Kč
Dražitel č.39829902.11.2022 13:58:355 000,-Kč2 426 000,-Kč
Dražitel č.396669 (spoluvlastník)02.11.2022 13:58:550,-Kč2 426 000,-Kč
Dražitel č.39829902.11.2022 13:59:545 000,-Kč2 431 000,-Kč
Dražitel č.39829902.11.2022 14:00:075 000,-Kč2 436 000,-Kč
Dražitel č.396669 (spoluvlastník)02.11.2022 14:00:1819 000,-Kč2 455 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 02.11.2022 v 14:05:18

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.396669
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 455 000,-Kč

Zveřejněno dne 02.11.2022 v 14:05:18

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies