Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

rodinný dům v k.ú. Píšť

2 800 000,-Kč

Vloženo: 14.9.2022 21:29 | Číslo dražby: 61389

Dražba začala 17.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 17.10.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00089 / 22
Počáteční cena:
2 800 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 905 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Píšť
GPS souradnice:
49.97969319, 18.205887389
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

RD Píšť č.p 415 je dům zděný samostatně stojící pravděpodobně částečně podsklepený se sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a s obytným podkrovím. Půdorys je přibližně obdélníkového tvaru. K domu také náleží přístavba, která byla přistavěna pravděpodobně o 15-20 let později oproti původní stavbě rodinného domu. Uliční fasáda je orientována k jihozápadu, vstup k oplocenému pozemku domu je z krajské zpevněné komunikace. Rodinný dům není součástí pozemku parc.č. 376/2, přístup k rodinnému domu není ošetřen věcným břemenem, a tudíž není právně zajištěn. Pozemek vlastní poloviční spoluvlastník RD. Dům je pravděpodobně připojen na všechny inženýrské sítě, pouze kanalizace je svedena do jímky.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies