Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

rodinný dům v k.ú. Měrovice nad Hanou (okres Přerov)

2 550 000,-Kč

Vloženo: 15.9.2022 10:05 | Číslo dražby: 61397

Dražba začala 17.10.2022 11:00:00 Dražba skončila 17.10.2022 11:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00092 / 22
Počáteční cena:
2 550 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 550 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Přerov
Město:
Měrovice nad Hanou
GPS souradnice:
49.341791421, 17.245619717
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je celek na pozemku parc. č. 146, jehož součástí je stavba č.p. 57., způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství vše v kat. území Měrovice nad Hanou, obec Měrovice nad Hanou. Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kámen, cihly, tvárnice vč. Kombinací a její stavebně- technický stav je špatný. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Budova je s připojením na vodovod, plyn z veřejné sítě, se septikem, jímkou a vytápěním.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies