Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Budeč

3 000 000,-Kč

Vloženo: 15.9.2022 10:12 | Číslo dražby: 61398

Dražba začala 18.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 18.10.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
213 DD 00370 / 22 - 1
Počáteční cena:
3 000 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 000 000,-Kč
Dražební jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Jindřichův Hradec
Město:
Budeč
GPS souradnice:
49.086774833, 15.590350503
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Mariana Dalibová, tel. 732 281 343, email: dalibova@miestate.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pozemek parc. č. St. 36/2, jehož součástí je stavba č.p. 24 Budeč způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Budeč, obec Budeč. Součástí předmětu dražby jsou i pozemky parc. č. 478/1, 478/2, 1972.

Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu s jedním bytem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies