Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 460 m2, Brod u Příbramě, podíl 1/16 a 1/112

64 200,-Kč

Vloženo: 16.9.2022 9:25 | Číslo dražby: 61407

Dražba začala 26.10.2022 13:00:00 Dražba skončila 26.10.2022 14:35:57
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 12606 / 11 - 577
Počáteční cena:
10 200,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
15 300,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Příbram
Město:
Příbram
GPS souradnice:
49.662063, 14.011111
Podíl:
1/16
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

Oceňované pozemky se nacházejí cca ve středu zastavěné městské části Brod. Jedná se o sousedící pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 460 m2. Na pozemku parc. č. 120/31 se nachází nezpevněná cesta. Travnatý pozemek parc. č. 120/23 je ohraničený drátěným oplocením. Na pozemku se nacházejí porosty, kolna a dřevěná bouda. V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 120/34, který je ve vlastnictví města Příbram.

Přípojky IS nebyly zjištěny. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy rekreace – zahrádkářské a chatové osady. Součástí nemovité věci jsou porosty. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení, kolna a bouda.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost Agrona Rpety s.r.o. nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Ohledání nemovité věci bylo provedeno dne 14.6.2022.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39749626.10.2022 13:00:411 000,-Kč11 200,-Kč
Dražitel č.39760826.10.2022 13:24:091 000,-Kč12 200,-Kč
Dražitel č.39749626.10.2022 13:32:571 000,-Kč13 200,-Kč
Dražitel č.39762926.10.2022 13:53:091 000,-Kč14 200,-Kč
Dražitel č.39749626.10.2022 13:53:301 000,-Kč15 200,-Kč
Dražitel č.39762926.10.2022 13:54:465 000,-Kč20 200,-Kč
Dražitel č.39749626.10.2022 13:54:531 000,-Kč21 200,-Kč
Dražitel č.39760826.10.2022 13:55:351 000,-Kč22 200,-Kč
Dražitel č.39749626.10.2022 13:55:451 000,-Kč23 200,-Kč
Dražitel č.39760826.10.2022 13:58:291 000,-Kč24 200,-Kč
Dražitel č.39749626.10.2022 13:58:421 000,-Kč25 200,-Kč
Dražitel č.39760826.10.2022 13:59:331 000,-Kč26 200,-Kč
Dražitel č.39762926.10.2022 14:00:395 000,-Kč31 200,-Kč
Dražitel č.39760826.10.2022 14:03:171 000,-Kč32 200,-Kč
Dražitel č.39762926.10.2022 14:04:135 000,-Kč37 200,-Kč
Dražitel č.39760826.10.2022 14:05:081 000,-Kč38 200,-Kč
Dražitel č.39762926.10.2022 14:05:565 000,-Kč43 200,-Kč
Dražitel č.39760826.10.2022 14:08:111 000,-Kč44 200,-Kč
Dražitel č.39762926.10.2022 14:09:145 000,-Kč49 200,-Kč
Dražitel č.39760826.10.2022 14:13:041 000,-Kč50 200,-Kč
Dražitel č.39762926.10.2022 14:13:415 000,-Kč55 200,-Kč
Dražitel č.39760826.10.2022 14:17:041 000,-Kč56 200,-Kč
Dražitel č.39749626.10.2022 14:21:341 000,-Kč57 200,-Kč
Dražitel č.39760826.10.2022 14:24:381 000,-Kč58 200,-Kč
Dražitel č.39749626.10.2022 14:29:131 000,-Kč59 200,-Kč
Dražitel č.39762926.10.2022 14:30:575 000,-Kč64 200,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.10.2022 v 14:35:57

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397629
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 64 200,-Kč

Zveřejněno dne 26.10.2022 v 14:35:57


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies