Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

1/2 pozemků (vinice, orná půda) se zahradní chatkou v obci Ždánice, okr. Hodonín

139 620,-Kč

Vloženo: 16.9.2022 13:47 | Číslo dražby: 61409

Dražba začala 20.10.2022 13:00:00 Dražba skončila 20.10.2022 14:38:36
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 07404 / 10 - 330
Počáteční cena:
62 620,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
93 930,-Kč
Dražební jistota:
7 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Ždánice
GPS souradnice:
49.061263837, 17.014021415
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného ARGEMON INVEST s.r.o., Dr. Stejskala 113/2, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1, IČ: 28067592, zast. Drtina Zdeněk, JUDr.,Ph.D., advokát, Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 3, IČ: 66246971, proti povinnému DVOŘÁK Josef, Městečko 787/, 696 32 Ždánice, IČ: 18183701, nar. 7.12.1958, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 7404/10-213.

Pozemky parc. č. 2173/6, 2238/16 a 2239/20 - Pozemky se nacházejí před oplocením, které je umístěno na jihovýchodní hranici p.č. 2238/16 s pozemky p.č. 2204 a p.č. 2206, a jsou tak součástí veřejně přístupného prostranství. Na pozemcích p.č. 2173/6 a p.č. 238/16 se nacházejí nezpevněné cesty a pozemek p.č. 2239/20 tvoří zelený pás mezi nimi se třemi ovocnými stromy. Terén je v místě středně svažitý a zvedá se od jihovýchodu k severozápadu. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2204 a 2206 - Pozemky jsou ze tří stran společně oploceny a v jejich horní části je na nich postavena chatka, která není zapsána v katastru nemovitostí (v katastrální mapě je pouze zakreslen obrys určité stavby, ovšem s menší zastavěnou plochou). Za chatkou, směrem po svahu dolů je vysazen vinohrad a uprostřed šířky na rozhraní pozemků několik starých ovocných stromů. Chatka je zřejmě částečně podsklepená, přízemní, se sedlovou střechou a pultovými střechami nad přístavbami. Konstrukce stavby je převážně dřevěná. Krytina střech je z pálených tašek a vlnitého plechu. Z vnější strany je přistavěn komín. Zastavěná plocha chaty byla odhadnuta s využitím letecké mapy na 25 m2. Bližší informace o stavbě nebylo možno zjistit. Stavba se jeví jako užívaná, ovšem její stav není příliš dobrý. Další příslušenství na těchto pozemcích, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření tvoří oplocení z vlnitého plechu, plechová vstupní branka, oplocení z pletiva, oplocení z ocelových rámu s pletivem, zpevněné plochy z betonových dlaždic tvořící dvorek u chaty, schody od branky na dvorek, předložené schody ke vstupu do chaty a zahradní sklad. Terén je v místě středně svažitý a klesá od chaty k jihovýchodu. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2205 a 2207 - Tyto pozemky navazují na pozemky výše uvedené, společně tvoří protáhlý obdélník a táhnou se dále dolů po svahu jihovýchodním směrem. Užívány jsou jako zahrada. Část je zatravněna, část zorána a největší část zaujímají ovocné stromy různého druhu a stáří, které jsou místy ve skupinách provizorně oploceny. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr. Antonín Dohnal (nyní JUDr. Alan Havlice), soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 12.4.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.800,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, se sídlem tř. Generála Píky 11, 613 00 Brno, právně zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, IČ: 40957140, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, přihlásil dne 24.7.2012 pohledávky ve výši 1.022,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Antonín Dohnal (nyní JUDr. Alan Havlice), soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 2.11.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.800,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, se sídlem tř. Generála Píky 11, 613 00 Brno, právně zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, IČ: 40957140, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, přihlásil dne 13.11.2012 pohledávky ve výši 2.044,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, se sídlem tř. Generála Píky 11, 613 00 Brno, právně zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, IČ: 40957140, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, přihlásil dne 13.11.2012 pohledávky ve výši 1.022,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, se sídlem tř. Generála Píky 11, 613 00 Brno, právně zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, IČ: 40957140, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, přihlásil dne 13.11.2012 pohledávky ve výši 1.022,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Martin Kubena, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 09813519, Cejl 107, 602 00 Brno, přihlásil dne 30.3.2021 pohledávky v celkové výši 8.046,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Martin Kubena, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 09813519, Cejl 107, 602 00 Brno, přihlásil dne 30.3.2021 pohledávky v celkové výši 8.046,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 6.4.2021 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor, Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, IČ: 61187836, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, přihlásil dne 7.4.2021 pohledávky v celkové výši 7.986,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 9.4.2021 pohledávky v celkové výši 2.613,67 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, přihlásil dne 16.4.2021 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 95.065,00 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 12.073,00 Kč žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 19.4.2021 pohledávky v celkové výši 12.612,37 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 19.4.2021 pohledávky v celkové výši 13.080,89 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČO: 44992785, adresa pro doručování: Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování – odd. exekucí, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, přihlásil dne 20.1.2021 pohledávky v celkové výši 7.000,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Solidní finance a.s., IČ: 29235871, se sídlem Slavíčkova 827/1a, Brno, přihlásil dne 20.4.2021 pohledávky ve výši 3.066,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 21.4.2021 pohledávky v celkové výši 7.067,14 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČO: 44992785, adresa pro doručování: Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování – odd. exekucí, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, přihlásil dne 22.4.2021 pohledávky v celkové výši 2.400,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČO: 44992785, adresa pro doručování: Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování – odd. exekucí, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, přihlásil dne 23.4.2021 pohledávky v celkové výši 500,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Adam Ptašnik, nar. 9.6.1980, Jugoslávská 2811/27, 700 30 Ostrava, právně zast. Mgr. Hanou Bočkovou, advokátkou, IČ:73321737, se sídlem Nádražní 308/3, 702 00 Ostrava, přihlásil dne 23.4.2021 pohledávky v celkové výši 4.147,62 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 23.4.2021 pohledávky v celkové výši 6.007,30 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno-střed, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Hodoníně, tř. Dukelských hrdinů 3653/1, 695 51 Hodonín, přihlásil dne 26.4.2021 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 22.485,00 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 20.760,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 26.4.2021 pohledávky v celkové výši 5.998,22 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 659 14 Brno, přihlásil dne 30.4.2021 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 440.034,00 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 529.609,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ARGEMON INVEST s.r.o., IČ: 28067592, Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice, právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou Ph.D., advokátem, IČ: 66246971, Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice, přihlásil dne 6.5.2021 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 124.731,79 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Václav Lichovník, nar. 20.8.1971, Rybí 377, 742 65 Rybí, právně zast. Mgr. Igorem Penkou, advokátem, IČ: 73627801, se sídlem náměstí Svobody 9, 602 00 Brno, přihlásil dne 23.8.2021 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 15.451,03 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno-střed, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Hodoníně, tř. Dukelských hrdinů 3653/1, 695 51 Hodonín, přihlásil dne 14.9.2022 pohledávky v celkové výši 745,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 13.451,11 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Bylo prokázáno spoluvlastnické právo

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:09:140,-Kč62 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:09:401 000,-Kč63 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:17:060,-Kč63 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:23:291 000,-Kč64 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:24:560,-Kč64 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:29:451 000,-Kč65 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:30:480,-Kč65 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:31:201 000,-Kč66 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:31:520,-Kč66 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:32:262 000,-Kč68 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:33:120,-Kč68 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:33:332 000,-Kč70 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:34:010,-Kč70 620,-Kč
Dražitel č.39818220.10.2022 13:34:061 000,-Kč71 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:34:172 000,-Kč73 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:36:100,-Kč73 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:36:342 000,-Kč75 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:37:420,-Kč75 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:39:222 000,-Kč77 620,-Kč
Dražitel č.39818220.10.2022 13:40:391 000,-Kč78 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:41:084 000,-Kč82 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:41:530,-Kč82 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:42:001 000,-Kč83 620,-Kč
Dražitel č.39818220.10.2022 13:44:361 000,-Kč84 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:45:231 000,-Kč85 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:48:040,-Kč85 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:48:211 000,-Kč86 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:50:500,-Kč86 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:51:331 000,-Kč87 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:53:280,-Kč87 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:53:421 000,-Kč88 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:54:370,-Kč88 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:55:301 000,-Kč89 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:56:310,-Kč89 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:57:291 000,-Kč90 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:57:353 000,-Kč93 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:57:580,-Kč93 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 13:58:573 000,-Kč96 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 13:59:280,-Kč96 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:00:224 000,-Kč100 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:03:550,-Kč100 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:05:201 000,-Kč101 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:07:150,-Kč101 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:08:131 000,-Kč102 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:08:410,-Kč102 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:09:305 000,-Kč107 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:10:210,-Kč107 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:10:425 000,-Kč112 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:11:130,-Kč112 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:12:056 000,-Kč118 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:12:550,-Kč118 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:13:131 000,-Kč119 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:13:400,-Kč119 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:14:062 000,-Kč121 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:15:000,-Kč121 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:16:343 000,-Kč124 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:17:360,-Kč124 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:18:184 000,-Kč128 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:22:290,-Kč128 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:22:535 000,-Kč133 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:27:230,-Kč133 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:27:341 000,-Kč134 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:28:300,-Kč134 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:29:412 000,-Kč136 620,-Kč
Dražitel č.398483 (spoluvlastník)20.10.2022 14:33:070,-Kč136 620,-Kč
Dražitel č.39715020.10.2022 14:33:363 000,-Kč139 620,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2022 v 14:38:36

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397150
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 139 620,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2022 v 14:38:36


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies