Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům, Jaroměřice nad Rokytnou, podíl 1/12 A 3/4

400 000,-Kč

Vloženo: 18.9.2022 18:31 | Číslo dražby: 61415

Dražba začala 18.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 18.10.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
213 DD 00374 / 22 - 1
Počáteční cena:
400 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
400 000,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Jaroměřice nad Rokytnou
GPS souradnice:
49.0868713, 15.894547741
Podíl:
1/12 A 3/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Mariana Dalibová, tel. 732 281 343, email: dalibova@miestate.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemku parc. č. st. 727/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 510, Ohrazenická , způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Jaroměřice nad Rokytnou. K předmětu dražby patří i id. podíl o velikosti ¾ na ostatní ploše zapsané v kat. území Jaroměřice nad Rokytnou LV 1411.

Jedná se o řadovou, krajní, podsklepenou, budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Součástí střechy jsou komíny. Na střeše jsou žlaby a svody z pozinkovaného plechu. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 727/2, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 399m2, je z části zastavěn plochou pod domem. Zbylou část tvoří dvůr nebo zahrada.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies