Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Komerční objekt, Karlovy Vary

2 500 000,-Kč

Vloženo: 20.9.2022 11:14 | Číslo dražby: 61429

Dražba začne 25.10.2022 10:00:00 za 28 dní, 0 hodin, 43 minut a 48 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
115 EX 00058 / 21 - 045
Počáteční cena:
2 500 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
5 000 000,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Karlovy Vary
GPS souradnice:
50.212533857, 12.874652995
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je:
- stavba č.p. 2136 (adminis.) v části obce Karlovy Vary stojící na pozemku parc.č. 864, LV 6011, zapsaná na listu vlastnictví č. 2141 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec Karlovy Vary, kat. území Karlovy Vary.
Výše uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č. 1758-3-2022 ze dne 27.1.2022, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou. To platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitých věcí a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
Příslušenství dražených nemovitých věcí tvoří přípojka vody DN 40 mm, přípojka kanalizace DN 200 mm, přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16mm2 v zemi, plynová přípojka do DN 40, betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm.

Předmětem ocenění je administrativní budova, s příslušenstvím, bez pozemku, v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary. Budova je vedena na L.V. č. 2141 u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary. Nemovitost se nachází na okraji města Karlovy Vary, na výpadové komunikaci „ Slovenská ”. Jedná se o budovu, která byla postavena jako objekt nepodsklepený, o dvou nadzemních podlažích a zastřešení. Celý objekt je krytý stanovou střechou,klempířské konstrukce kompletní, obvodové zdivo cihelné, fasáda hladká štuková, podlahy dlažby, schodiště ocelová konstrukce a dlažba, dveře dřevěné s obložkami, vytápění plynové, které je nyní mimo provoz a náhradou je vytápění elektrické. Okna plastová, v přední části u vchodu do budovy je monumentální sloupoví, horní podlaží je kolem dokola ustoupeno o jeden metr čímž vzniknul ochoz, který je zajištěn zábradlím z balustrád.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Monika Elfmarková
K Beránku 3
Praha 4
14000
tel: 261 222 658
email: zde
dat. schránka: z6sg8cu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies