Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata, Kamenný Přívoz, podíl 1/2

754 000,-Kč

Vloženo: 21.9.2022 11:17 | Číslo dražby: 61436

Dražba začala 20.10.2022 12:30:00 Dražba skončila 20.10.2022 13:15:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
094 EX 03829 / 21 - 131
Počáteční cena:
754 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 131 000,-Kč
Dražební jistota:
189 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Praha-západ
Město:
Kamenný Přívoz
GPS souradnice:
49.862966029, 14.528420726
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví č. 528 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec a katastrální území Kamenný Přívoz, a to:

-pozemek St.765, o výměře 49 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt rod.rekr č.e.382, část obce Kamenný Újezdec, na St.765, pozemku St.1173, o výměře 49 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, na St.1173,
-pozemek parc.č.488/4, o výměře 373 m2 – zahrada,

Jedná se o spoluvlastnický podíl k samostatně stojící, patrové rodinné rekreaci s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je smíšená. Okna chyty jsou částečně dřevěná a částečně plastová. Dveře chaty jsou dřevěné plné. K chytě patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a plynovodu. Přístup k nemovité věci je přes pozemek v soukromém vlastnickém právu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39696820.10.2022 12:42:000,-Kč754 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2022 v 13:15:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.396968
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 754 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2022 v 13:15:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies