Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata, Dubnice pod Ralskem

470 000,-Kč

Vloženo: 22.9.2022 12:31 | Číslo dražby: 61449

Dražba začala 23.11.2022 09:00:00 Dražba skončila 23.11.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
207 EX 02524 / 11 - 124
Počáteční cena:
470 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
705 000,-Kč
Dražební jistota:
150 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Dubnice
GPS souradnice:
50.720219403, 14.806847422
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je stavba č.e. 17 Dubnice, způsob využití: jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. St. 413 (LV 60000) v kat. území Dubnice pod Ralskem, obec Dubnice.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinou rekreaci s č.e. 17. Budova je pravděpodobně založena na základových patkách. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné plné. K chatě je využívána oplocená zahrada, která se nachází na části pozemku parc. č. 934/5 ve vlastnickém právu obce Dubnice. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Ve městě se nacházejí tyto IS: elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace.

Na pozemku parc. č. St. 413 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 17. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 32 m2. Pozemek není předmětem dražby, je ve vlastnickém právu České republiky. Pozemek je celý zastavěný stavbou chaty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 934/5 ve vlastnickém právu obce Dubnice.
Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies