Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Zemědělské objekty

Zemědělský objekt, Křižovatka, podíl 6/40

86 000,-Kč

Vloženo: 22.9.2022 13:00 | Číslo dražby: 61451

Dražba začala 23.11.2022 09:00:00 Dražba skončila 23.11.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 06336 / 10 - 104
Počáteční cena:
86 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
129 000,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Cheb
Město:
Křižovatka
GPS souradnice:
50.195884629, 12.390042654
Podíl:
6/40
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 6/40 (šest čtyřicetin) na pozemku parc. č. St. 71/3 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: zem. stavba, na pozemku parc. č. St. 71/4 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: zem. stavba a na pozemku parc. č. St. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: zem. stavba, vše v kat. území Křižovatka, obec Křižovatka.

Na pozemku parc. č. St. 71/3 se nachází zemědělská stavba bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící přízemní stavbu stodoly. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Fasáda stavby není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše nejsou žlaby se svody. Ke stavbě nepatří zahrada. Stavba je určená ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je přes pozemky v soukromém vlastnictví.

Na pozemku parc. č. St. 71/4 se nachází zemědělská stavba bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící přízemní stavbu s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše nejsou žlaby se svody. Stavba je opatřena komínem. Okna jsou dřevěná. Část oken má rozbité okenice. Ke stavbě nepatří zahrada. Stavba je určená ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je přes pozemky v soukromém vlastnictví.

Na pozemku parc. č. St. 112 se nachází zemědělská stavba bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící přízemní stavbu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Střecha je ve velmi špatném stavu, část krytiny chybí. Střecha stavby je opatřena komínem. Vrata stavby jsou dřevěná dvoukřídlá. Ke stavbě nepatří zahrada. Stavba je určená ke kompletní rekonstrukci či demolici. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.399449 (spoluvlastník)23.11.2022 09:03:270,-Kč86 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

2. Výzva věřitelům k vyčíslení pohledávek

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.11.2022 v 10:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.399449
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 86 000,-Kč

Zveřejněno dne 23.11.2022 v 10:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies