Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Komerční objekt, Bystřice pod Hostýnem

1 436 000,-Kč

Vloženo: 22.9.2022 14:12 | Číslo dražby: 61454

Dražba začne 23.11.2022 09:00:00 za 56 dní, 23 hodin, 23 minut a 31 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
207 EX 02545 / 21 - 62
Počáteční cena:
1 436 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 154 000,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Bystřice pod Hostýnem
GPS souradnice:
49.414074891, 17.68227102
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pozemek parc. č. St. 1283 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: garáž a pozemku parc. č. 2316/12 (ostatní plocha), vše v kat. území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní objekt bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce objektu je zděná a její stavebně-technický stav budovy je odpovídající běžné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Střecha je opatřena žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vjezdová vrata jsou dřevěná dvojitá nebo plechová pojezdová. Budova je osazena okny. Fasáda objektu není zateplená. Na budovu navazuje přístřešek. Budova je využívána ke zpracování dřeva. K budově náleží pozemek, na kterém se nachází samostatně stojící, přízemní objekt dřevěné konstrukce s pultovou střechou s krytinou z plechových šablon a žlaby se svody. Objekt je využívaný jako administrativní budova. V budově se nacházejí 2 místnosti. Okna budovy jsou plastová nebo dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 2810/8, který je ve vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Věcná břemena dle LV.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 1283, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 170 m2, je zastavěn plochou pod budovou bez č.p./č.e. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 2316/12 o výměře 1 403 m2, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha. Pozemek je mírně svažitý, travnatý a částečně oplocený. Pozemek parc. č. 2316/12 je částečně zastavěn plochou pod administrativní budovou, která není zapsána v KN. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví města.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšené výrobní.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a administrativní objekt. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies