Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Buškovice, podíl 1/2

311 500,-Kč

Vloženo: 27.9.2022 13:34 | Číslo dražby: 61480

Dražba začala 26.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 26.10.2022 09:45:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
108 EX 00436 / 11 - 475
Počáteční cena:
311 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
623 000,-Kč
Dražební jistota:
77 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Louny
Město:
Podbořany
GPS souradnice:
50.222796356, 13.374691015
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem zapsaným na listu vlastnictví č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro obec Podbořany a katastrální území Buškovice, a to:
-pozemek St.39/1, o výměře 630 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt bydlení č.p.150, část obce Buškovice, na St.39/1,
-pozemek parc.č.33, o výměře 338 m2 – zahrada.

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl k samostatně stojícímu, nepodsklepenému, přízemnímu rodinnému domu s volným půdním prostorem. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek.Střecha je opatřena komínem. Okna jsou dřevěná dvojitá. K domu patří oplocená zahrada.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39771226.10.2022 09:11:060,-Kč311 500,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.10.2022 v 09:45:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397712
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 311 500,-Kč

Zveřejněno dne 26.10.2022 v 09:45:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies