Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

1/9 pozemků (ostatní plocha) v obci Blansko, okres Blansko

25 140,-Kč

Vloženo: 27.9.2022 13:41 | Číslo dražby: 61481

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
030 EX 01327 / 07 - 384
Cena stanovena znalcem:
25 140,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Blansko
Město:
Blansko
GPS souradnice:
49.376243689, 16.653844308
Podíl:
1/9
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 901/1 v k. ú. Blansko je veden jako ostatní plocha – jiná plocha. Pozemek má výměru 3281 m2 a nachází na samém okraji města Blanska, v místní části Zborovce, v těsné blízkosti zastavěného území obce. Pozemek je přístupný z hlavní silnice vedoucí z Rájce - Jestřebí, kolem průmyslové zóny města Blanska.
Pozemek 901/1 se nachází na začátku zahrádkářské kolonie. Na větší část rovinaté parcely se nachází zarostlá, zabahněná, neudržovaná vodní plocha, okolo vodní plochy je na ze dvou stran úzký pruh půdy, zatravněný, neudržovaný. Stojí zde malá dřevěná chatka. Z dalších dvou stran jednotlivě rostoucí dřeviny – thuje, třešeň, náletové dřeviny, keře. Pozemek pokračuje jako svažitý až do strmého prudkého svahu, navazuje zde na p. č. 901/10. Je zde zastoupena borovice, z 80 %, smrk 5 % a dále náletové dřeviny a keře. Pozemek je zcela neudržovaný a jistě neprostupný.
V severovýchodní části části p. č. 901/1 jsou dva výběžky, které jsou neoplocené. Je zde umístěna skládka nepořádku, dále zde stojí unimobuňka a na této části p. č. 901/1 je nezpevněná komunikace.
Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 901/10 v k. ú. Blansko je veden jako ostatní plocha, neplodná půda. Pozemek má výměru 688 m2 a přímo navazuje na pozemek 901/1. Pozemek je v jednom funkčním celku, jedná se o prudký svah. Pozemek je zcela neudržovaný, je zastoupena borovice, z 80 %, smrk 5 % a dále náletové dřeviny a keře.
Oba dva pozemky (p. č. 901/1 a 901/10) jsou oploceny jako jeden celek, oplocení je již značně zchátralé, na některých místech porušené, pouze v severovýchodní části p. č. 901/1 jsou dva výběžky neoplocené. Prohlídka byla provedeno obejitím celého pozemku ze všech stran, ze spodní části a po výstupu na kopec zahrádkářskou kolonií také z vrchní strany.

Dle platného Územního plánu města Blansko se oceňovaný objekt (parc. č. 901/1 a par. č. 901/10) nachází ve stabilizovaných plochách zeleň přírodního charakteru. Spodní část parcely 901/1 je dle Územního plánu ve stabilizovaných plochách plochy vodní a vodohospodářské.

Dle sdělení spoluvlastníka nemovitých věcí jsou kromě současného věcného břemene zřizování a provozování vedení, které je uvedeno v katastru nemovitostí, i další dvě omezení, která zásadně omezují současná spoluvlastnická práva:

Přečerpávací nádrž: V horní části pozemku je umístěna přečerpávací nádrž, obrovská mnohotunová bečka, ze které je samospádem přes dražený pozemek vedena voda pro zalévání v celé spodní části zahrádkářské oblasti, tedy pro cca 20 zahrádkářů v okolí, pro vlastníky pozemku to znamená nejen rizikový faktor (zřícení konstrukce z kopce dolů, havarijní situace na vedení), ale i nutnost umožnění přístupu pro kontroly, opravy a každoroční zapínání/vypínání soustavy.
Přístup k pozemkům: Přes dražený pozemek mají jediný přístup ke svým pozemkům vlastníci dalších 7 pozemků v okolí.

Dražený pozemek je složen ze 3 částí: prudký svah se sypající se šotolinou, bažinka/rybníček s velmi špatnou vodohospodářskou situací (kontaminovaná voda s nevyhovujícími parametry Suma 12 PAU a Obsah skeletu nad 4 mm + nefunkční přítok - přitéká pouze po velkých bouřkách a zatopí pak i boudu na nářadí, protože odtok je v nefunkční výšce až nad úrovní boudy na nářadí) a přístupové cesty k okolním pozemkům zahrádkářů.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies