Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Hranice u Aše, podíl 1/6 A 1/3

199 500,-Kč

Vloženo: 27.9.2022 14:03 | Číslo dražby: 61482

Dražba začala 26.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 26.10.2022 10:45:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
108 EX 04070 / 21 - 099
Počáteční cena:
199 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
399 000,-Kč
Dražební jistota:
45 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Cheb
Město:
Hranice
GPS souradnice:
50.300372113, 12.177657366
Podíl:
1/6 A 1/3
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 603 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Hranice, katastrální území Hranice u Aše, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k:
-pozemku St.677, o výměře 584 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rod.dům č.p.626, část obce Hranice, na St.677.

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 656 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Hranice, katastrální území Hranice u Aše, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 k:
-pozemku parc.č.2205/2, o výměře 229 m2 – zahrada,
-pozemku parc.č.2205/3, o výměře 59 m2 – zahrada,
-pozemku parc.č.2205/8, o výměře 290 m2 – zahrada

Jedná se o spoluvlastnický podíl k rodinnému domu a pozemku, nacházející se v zastavěné části města Hranice v ulici Ašská č.p. 626 ve smíšené zástavbě. Dům je samostatně stojící, podsklepený, patrový s půdou. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Nemovitost je přístupna z místní zpevněné komunikace. V přízemí domu je bytová jednotka o dispozici 3+1 a v patře rovněž bytová jednotka o dispozici 3+1. Z inženýrských sítí je nemovitost napojena na přípojku elektřiny. Voda je ze studny. Odpady jsou svedeny do septiku. V místě je přípojka vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění je pomocí kotle na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje elektrický bojler.
Rodinný dům se nachází na pozemku parc.č.St. 677. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc.č. 2205/2, pozemek parc.č. 2205/3 a pozemek parc.č. 2205/8, vedené v katastru nemovitostí jako zahrada. Pozemky jsou mírně svažité, oplocené, travnaté a udržované a a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky
jsou přístupné přes pozemek parc.č. 3852/1 ve vlastnictví města.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39744426.10.2022 10:27:240,-Kč199 500,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.10.2022 v 10:45:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397444
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 199 500,-Kč

Zveřejněno dne 26.10.2022 v 10:45:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies