Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům, Lhota u Rakovníka, podíl 5/12

1 010 000,-Kč

Vloženo: 29.9.2022 7:39 | Číslo dražby: 61488

Dražba začala 21.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 21.10.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
213 DD 00380 / 22 - 1
Počáteční cena:
1 010 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 010 000,-Kč
Dražební jistota:
101 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Čistá
GPS souradnice:
50.047112071, 13.490789802
Podíl:
5/12
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Mariana Dalibová, tel. 732 281 343, email: dalibova@miestate.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/12 pozemku parc. č. 59 o výměře 842 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 33 – rodinný dům obec Čístá, katastrální území Lhota u Rakovníka, zapsaná na listu vlastnictví č. 8, vedená u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník.
Rodinný dům č.p. 33 je přízemní dům, konstruován z kamene, cihel a tvárnice včetně kombinací. Součástí střechy jsou komíny. Na střeše jsou žlaby a svody z pozinkovaného plechu. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies