Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata, Čeladná, podíl 1/3 A 1/6

496 000,-Kč

Vloženo: 29.9.2022 15:42 | Číslo dražby: 61495

Dražba začala 01.11.2022 13:00:00 Dražba skončila 01.11.2022 14:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
199 EX 00822 / 21 - 143
Počáteční cena:
496 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
744 000,-Kč
Dražební jistota:
80 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Čeladná
Podíl:
1/3 A 1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:

spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/3 na nemovitých věcech
zapsané na listu vlastnictví č. 203 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Čeladná, kat. území Čeladná, se vším co k těmto nemovitým věcem patří, a to:
- parcela parc.č. 1991/18 o výměře 384 m2, ostatní plocha
- parcela parc.č. St. 1347 o výměře 47 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Čeladná č.e. 382, rod.rekr.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1347

spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/6 na nemovitých věcech
zapsané na listu vlastnictví č. 1683 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Čeladná, kat. území Čeladná, se vším co k těmto nemovitým věcem patří, a to:
- parcela parc.č. 1991/30 o výměře 249 m2, ostatní plocha
- parcela parc.č. 1991/31 o výměře 100 m2, ostatní plocha

rekreační objekt je samostatnou stavbou a má jedno nadzemní podlaží. Stavba má částečné podsklepení, není zde půda a je zde patrně vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1970. Zpracovatel nebyl do objektu vpuštěn, popis nemovitosti je proveden na základě vnějšího ohledání.
Základy má pravděpodobně smíšené, konstrukce objektu je dřevěná, stropy jsou pravděpodobně z dřevěných trámů. Střecha objektu je sedlová, střešní krytinu tvoří asfaltový šindel a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější úprava pláště objektu:
dřevěné obití a stavba patrně není zateplena.
Užitná plocha činí odhadem 112.8 m2.
Jsou zde zdvojená dřevěná okna, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod. Vchodové dveře jsou dřevěné.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Pavel Skácel - Exekutorský úřad Vsetín
Mgr. Pavel Skácel
Náměstí 85/18
Valašské Mežiříčí
757 01
tel: 575570826
email: zde
dat. schránka: psu5qxs odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies