Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
rodinný dům v k.ú. Vysoké Pole (okres Zlín)

2 390 000,-Kč

Vloženo: 3.10.2022 17:34 | Číslo dražby: 61515

Dražba začala 31.10.2022 11:00:00 Dražba skončila 31.10.2022 11:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00097 / 22
Počáteční cena:
2 390 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 390 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Vysoké Pole
GPS souradnice:
49.178906607, 17.941666433
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je celek na pozemku parc. č. St.379, jehož součástí je stavba č.p. 144 Vysoké Pole, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Vysoké Pole, obec Vysoké Pole. Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je cihlová a její stavebně- technický stav je špatný. Dům je neudržovaný a neobývaný. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nemovitost je napojena na vodovod, kanalizační síť bez plynu, topení a výtahu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies