Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 27/28 areálu s pozemky v k.ú. Krásný Dvůr

1 100 000,-Kč

Vloženo: 3.10.2022 21:37 | Číslo dražby: 61518

Dražba začala 07.11.2022 09:00:00 Dražba skončila 07.11.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00020 / 22 - II
Počáteční cena:
1 100 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 500 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Louny
Město:
Krásný Dvůr
GPS souradnice:
50.268174025, 13.341284433
Podíl:
27/28
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 27/28 areálu s pozemky

Předmětem dražby jsou 2 budovy v levé části areálu, jejich půdorys je do tvaru L (budovy celého areálu mají půdorys do tvaru U). Mezi budovami je z části zpevněné nádvoří - manipulační a odstavná plocha. Vjezd na nádvoří je ze silnice, do oceňovaných budov je vstup z nádvoří. Budovy jsou napojeny jen na elektřinu. Vedle budov vlevo je nevyužitý pozemek, který je zarostlý náletovými keři (p.č. 919 a část p.č. 920 - celkem asi 1 500 m2) - je využitelný samostatně jako stavební pozemek.
Popis objektů:
Budova bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 920: zděná budova, nepodsklepená, s 1NP, se sedlovou střechou. Jsou zde dvoje plechová 2- křídlá vrata. Střešní krytina je poškozená, vnější omítka je přestárlá a zčásti opadaná. Stavebně technický stav je zhoršený, objekt je pravděpodobně dlouhodobě bez údržby. Je užíván asi jako sklad. Budova stojící na pozemku p.č. 920 (nezapsaná na LV): zděná budova, nepodsklepená, s 1NP, se sedlovou střechou s mírným sklonem. Okna jsou kovová jednoduchá, dvoje plechová 2- křídlá vrata. Vnější omítka je přestárlá a zčásti opadaná. Stavebně technický stav je podprůměrný. Objekt je užíván asi jako dílna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies