Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
rodinný dům v k.ú. Libějovice (okres Strakonice)

2 000 000,-Kč

Vloženo: 6.10.2022 10:51 | Číslo dražby: 61544

Dražba začala 07.11.2022 12:00:00 Dražba skončila 07.11.2022 12:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00107 / 22
Počáteční cena:
2 000 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 000 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Strakonice
Město:
Libějovice
GPS souradnice:
49.115566614, 14.193473446
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je budova, Libějovice č.p. 5, způsob využití: rod. dům, na pozemku parc. č. st. 26/1, včetně příslušenství vše v kat. území Libějovice, obec Libějovice. Jedná se o jednopodlažní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Druh svislé nosné konstrukce je z kamene, cihel, tvárnic vč. kombinací a její stavebně- technický stav je horší. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.Budova je s vodovodem, přípoj na kanalizační síť – žumpa, jímka, septik, bez plynu a s kotlem ve stavbě.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies