Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
rodinný dům se zahradou v k.ú. Vyšší Brod (okres Český Krumlov)

4 800 000,-Kč

Vloženo: 6.10.2022 12:14 | Číslo dražby: 61545

Dražba začala 07.11.2022 13:00:00 Dražba skončila 07.11.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00108 / 22
Počáteční cena:
4 800 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
4 800 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Český Krumlov
Město:
Vyšší Brod
GPS souradnice:
48.620591545, 14.311728965
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovitosti, pozemek parc. č. st. 68 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3 Vyšší Brod, způsob Využití: rod.dům, pozemek parc. č. 130 – zahrada, pozemek parc. č. 131 - zahrada, včetně příslušenství vše v kat. území Vyšší Brod, obec Vyšší Brod. Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Druh svislé nosné konstrukce je z kamene, cihel, tvárnic vč. kombinací a její stavebně- technický stav je horší. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.Budova je s přípojem na kanalizační síť, bez plynu a s vytápěním.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies