Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
rodinný dům se zahradou v k.ú. Mikulovice u Jeseníka (okres Jeseník)

3 400 000,-Kč

Vloženo: 6.10.2022 13:14 | Číslo dražby: 61547

Dražba začala 07.11.2022 14:00:00 Dražba skončila 07.11.2022 14:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00100 / 22
Počáteční cena:
3 400 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 400 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Jeseník
Město:
Mikulovice
GPS souradnice:
50.300699927, 17.330716753
Podíl:
1/1
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je budova, Mikulovice č.p. 384, způsob využití: rod. dům na pozemku parc. č. st. 584 a pozemek parc. č. 2797/3, včetně příslušenství vše v kat. území Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice. Budova je rozdělena do čtyř jednotek: 384/1, 384/2, 384/3, 384/4. Jedná se o jednopodlažní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech a její stavebně- technický stav je horší. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies