Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

pozemky s objektem rod. rekreace v k.ú. Radějov u Strážnice

1 074 000,-Kč

Vloženo: 12.10.2022 12:37 | Číslo dražby: 61570

Dražba začala 30.11.2022 09:00:00 Dražba skončila 30.11.2022 12:28:15
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
193 EX 06877 / 17
Počáteční cena:
234 807,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
352 210,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Radějov
GPS souradnice:
48.851142734, 17.362491157
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována.

Popis předmětu dražby

Oceňovaný pozemek p. č. 2237/2 je svažitý s orientací na sever, půdorysně má přibližně tvarlichoběžníku. Pozemek obklopuje ze všech stran oceňovaný stavební pozemek p. č. 610, na kterém
se nachází, ke dni místního šetření, rozestavěná stavba. Hranici mezi pozemky tvoří obvodové zdi novostavby. Na vnější severovýchodní hranici sousedí oceňovaný pozemek p. č. 2237/2 s pozemky p. č. 2244/12 (LV 111), který tvoří funkční celek se stavebním pozemkem p. č. 722, jehož součástí je stavba rodinné rekreace č. e. 112 a pozemkem p. č. 2244/28 (LV 1510), který tvoří funkční celek se stavebním pozemkem p. č. 720, jehož součástí je stavba rodinné rekreace č. e. 111. Na vnější jihovýchodní hranici sousedí s pozemkem p. č. 2237/3 (LV 558), který tvoří funkční celek se stavebním pozemkem p. č. 609, jehož součástí je stavba rodinné rekreace č. e. 118. Na severozápadní vnější hranici sousedí s pozemkem p. č. 2237/1 (LV 364), který tvoří funkční celek se stavebním pozemkem p. č. 807, jehož součástí je stavba rodinné rekreace č. e. 121. Na vnější jihozápadní hranici sousedí s pozemkem p. č. 2236/2 (LV 1390), na kterém se nachází travní porost a listnaté keře. Oceňovaný pozemek a sousední pozemky na jeho vnější hranici od sebe vzájemně odděleny nejsou.
Na pozemku se, ke dni místního šetření, nachází ovocné dřeviny (jabloně – 6 kusů), náletový porost (převážně listnaté stromy, keře a travní porost), studna (Dle sdělení souseda jsou na pozemku dvě studny. Viditelná, ke dni místního šetření, je pouze jedna). Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody a současně o vydání povolení stavby studny umožňující toto nakládání s vodami bylo vydáno pouze na jednu studnu vrtanou o průměru 1 m. Hloubku a stav studny se znalci nepodařilo zjistit. Dále je na pozemku komunikace se štěrkovým povrchem, která umožňuje přístup i k dalším rekreačním objektům a stavba jiného vlastníka (vedení NN).

Oceňovaný pozemek p. č. 610 je svažitý s orientací na sever, půdorysně nepravidelného tvaru. Ze všech stran hraničí s oceňovaným pozemkem p. č. 2237/2. Na pozemku se, ke dni místního
šetření, nachází rozestavěná stavba (spodní stavba – obvodové a vnitřní zdivo, částečné zastropení a obvodové zdivo nadzemní stavby do výše cca 1,2 m). Do rozestavěné stavby zatékají vodní srážky a je prorostlá náletovými porosty. Dle sdělení sousedů byla původní stavba rodinné rekreace č. e. 116 cca před 25 lety odstraněna a povinný následně započal s výstavbou nové stavby.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, pověřená provedením exekuce Městského soudu v Brně ze dne 19.10.2017, číslo jednací 26 EXE 1003/2017-13, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne
09.12.2015, číslo jednací 68 C 5092/2015-8 k uspokojení pohledávky oprávněného I-Xon a.s., se sídlem Husitská 344/63, Praha, PSČ: 130 00, IČ: 28218761, práv. zast. advokátem JUDr. Petr Mašek, advokát, ev.č. 4114, se sídlem Boušova 792, Praha-Klánovice, PSČ: 190 14, IČ: 16063571, proti povinnému Lubomil Oral, bytem Jírova 2202/23, Brno-Líšeň, PSČ: 628 00, IČ: 48873497, RČ: 560322/0887, práv. zast. advokátem Jakub Koudelka - Mgr. Jakub Koudelka, advokát; Lidická 1875/40, 60200 Brno, CZ

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek prohlášen konkurz.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39998430.11.2022 09:00:150,-Kč234 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:00:481 000,-Kč235 807,-Kč
Dražitel č.39917930.11.2022 09:00:551 000,-Kč236 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:01:011 000,-Kč237 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:01:015 000,-Kč242 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:01:1720 000,-Kč262 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:01:2530 000,-Kč292 807,-Kč
Dražitel č.39928230.11.2022 09:01:321 000,-Kč293 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:01:501 000,-Kč294 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:01:5240 000,-Kč334 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:02:051 000,-Kč335 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:02:0650 000,-Kč385 807,-Kč
Dražitel č.39928230.11.2022 09:02:211 000,-Kč386 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:02:271 000,-Kč387 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:02:301 000,-Kč388 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:02:3750 000,-Kč438 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:02:481 000,-Kč439 807,-Kč
Dražitel č.39937530.11.2022 09:03:021 000,-Kč440 807,-Kč
Dražitel č.39928230.11.2022 09:03:0780 000,-Kč520 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:03:2510 000,-Kč530 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:03:311 000,-Kč531 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:03:515 000,-Kč536 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:04:061 000,-Kč537 807,-Kč
Dražitel č.40060830.11.2022 09:04:241 000,-Kč538 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:04:331 000,-Kč539 807,-Kč
Dražitel č.40083130.11.2022 09:04:411 000,-Kč540 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:04:575 000,-Kč545 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:05:141 000,-Kč546 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:05:315 000,-Kč551 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:05:401 000,-Kč552 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:05:515 000,-Kč557 807,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 09:05:5620 000,-Kč577 807,-Kč
Dražitel č.39928230.11.2022 09:06:2250 000,-Kč627 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:06:415 000,-Kč632 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:07:091 000,-Kč633 807,-Kč
Dražitel č.40079530.11.2022 09:07:181 000,-Kč634 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:07:351 000,-Kč635 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:07:415 000,-Kč640 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:07:501 000,-Kč641 807,-Kč
Dražitel č.40060830.11.2022 09:07:562 000,-Kč643 807,-Kč
Dražitel č.40060830.11.2022 09:08:001 000,-Kč644 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:08:121 000,-Kč645 807,-Kč
Dražitel č.40079530.11.2022 09:08:1420 000,-Kč665 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:08:231 000,-Kč666 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:08:2920 000,-Kč686 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:08:331 000,-Kč687 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:08:531 000,-Kč688 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:09:031 000,-Kč689 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:09:231 000,-Kč690 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:09:361 000,-Kč691 807,-Kč
Dražitel č.40079530.11.2022 09:09:4720 000,-Kč711 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:10:091 000,-Kč712 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:10:1610 000,-Kč722 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:10:321 000,-Kč723 807,-Kč
Dražitel č.39928230.11.2022 09:10:411 000,-Kč724 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:11:041 000,-Kč725 807,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 09:11:1121 000,-Kč746 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:11:411 000,-Kč747 807,-Kč
Dražitel č.39928230.11.2022 09:11:541 000,-Kč748 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:12:271 000,-Kč749 807,-Kč
Dražitel č.39928230.11.2022 09:12:421 000,-Kč750 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:13:071 000,-Kč751 807,-Kč
Dražitel č.39984930.11.2022 09:14:231 000,-Kč752 807,-Kč
Dražitel č.40060830.11.2022 09:15:062 000,-Kč754 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:15:221 000,-Kč755 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:16:491 000,-Kč756 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:17:095 000,-Kč761 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:17:301 000,-Kč762 807,-Kč
Dražitel č.40060830.11.2022 09:17:502 000,-Kč764 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:19:011 000,-Kč765 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:19:332 000,-Kč767 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:19:571 000,-Kč768 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:20:151 000,-Kč769 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:20:391 000,-Kč770 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:21:001 000,-Kč771 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:21:361 000,-Kč772 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:23:081 000,-Kč773 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:23:271 000,-Kč774 807,-Kč
Dražitel č.40079530.11.2022 09:24:211 000,-Kč775 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:25:191 000,-Kč776 807,-Kč
Dražitel č.40079530.11.2022 09:26:121 000,-Kč777 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:26:341 000,-Kč778 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:26:395 000,-Kč783 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:27:141 000,-Kč784 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:27:355 000,-Kč789 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:27:451 000,-Kč790 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:28:143 000,-Kč793 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:28:341 000,-Kč794 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:29:232 000,-Kč796 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:29:431 000,-Kč797 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:29:571 000,-Kč798 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:30:121 000,-Kč799 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:30:172 000,-Kč801 807,-Kč
Dražitel č.40060830.11.2022 09:30:322 000,-Kč803 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:30:501 000,-Kč804 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:30:532 000,-Kč806 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:31:031 000,-Kč807 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:31:211 000,-Kč808 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:31:341 000,-Kč809 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:32:0710 000,-Kč819 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:32:211 000,-Kč820 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:32:421 000,-Kč821 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:32:552 000,-Kč823 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:33:031 000,-Kč824 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:33:061 000,-Kč825 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:33:321 000,-Kč826 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:33:481 000,-Kč827 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:34:002 000,-Kč829 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:34:091 000,-Kč830 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:34:181 000,-Kč831 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:34:311 000,-Kč832 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:34:501 000,-Kč833 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:35:111 000,-Kč834 807,-Kč
Dražitel č.40079530.11.2022 09:35:173 000,-Kč837 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:35:412 000,-Kč839 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:35:521 000,-Kč840 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:36:111 000,-Kč841 807,-Kč
Dražitel č.40060830.11.2022 09:36:232 000,-Kč843 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:36:291 000,-Kč844 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:36:342 000,-Kč846 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:37:001 000,-Kč847 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:37:151 000,-Kč848 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:37:421 000,-Kč849 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:38:022 000,-Kč851 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:38:151 000,-Kč852 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:38:341 000,-Kč853 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:38:441 000,-Kč854 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:38:541 000,-Kč855 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:39:542 000,-Kč857 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:40:221 000,-Kč858 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:41:062 000,-Kč860 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:41:211 000,-Kč861 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:41:361 000,-Kč862 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:41:451 000,-Kč863 807,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:42:161 000,-Kč864 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:42:411 000,-Kč865 807,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:43:481 000,-Kč866 807,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:43:561 000,-Kč867 807,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 09:45:192 193,-Kč870 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:45:422 000,-Kč872 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:46:061 000,-Kč873 000,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:46:221 000,-Kč874 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:46:431 000,-Kč875 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:47:301 000,-Kč876 000,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:48:031 000,-Kč877 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:48:251 000,-Kč878 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:48:432 000,-Kč880 000,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:49:151 000,-Kč881 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:49:271 000,-Kč882 000,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:50:391 000,-Kč883 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:51:051 000,-Kč884 000,-Kč
Dražitel č.40079530.11.2022 09:51:191 000,-Kč885 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:51:511 000,-Kč886 000,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:52:121 000,-Kč887 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:52:341 000,-Kč888 000,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:54:261 000,-Kč889 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:54:531 000,-Kč890 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 09:55:331 000,-Kč891 000,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:56:001 000,-Kč892 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:56:121 000,-Kč893 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:56:431 000,-Kč894 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:57:121 000,-Kč895 000,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:57:531 000,-Kč896 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 09:58:001 000,-Kč897 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:58:121 000,-Kč898 000,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 09:58:501 000,-Kč899 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 09:59:021 000,-Kč900 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 09:59:311 000,-Kč901 000,-Kč
Dražitel č.40093430.11.2022 10:00:071 000,-Kč902 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:00:191 000,-Kč903 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:03:381 000,-Kč904 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:04:021 000,-Kč905 000,-Kč
Dražitel č.40060830.11.2022 10:04:431 000,-Kč906 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:05:252 000,-Kč908 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:05:321 000,-Kč909 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:08:491 000,-Kč910 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:09:151 000,-Kč911 000,-Kč
Dražitel č.40079530.11.2022 10:10:191 000,-Kč912 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:10:371 000,-Kč913 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:11:282 000,-Kč915 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:12:141 000,-Kč916 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:13:051 000,-Kč917 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:13:361 000,-Kč918 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:15:1610 000,-Kč928 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:15:371 000,-Kč929 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:15:551 000,-Kč930 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:16:101 000,-Kč931 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:18:391 000,-Kč932 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:19:051 000,-Kč933 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:20:271 000,-Kč934 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:20:581 000,-Kč935 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:21:2530 000,-Kč965 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:22:331 000,-Kč966 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:23:2210 000,-Kč976 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:24:051 000,-Kč977 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:26:081 000,-Kč978 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:26:301 000,-Kč979 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:26:5010 000,-Kč989 000,-Kč
Dražitel č.39836930.11.2022 10:27:191 000,-Kč990 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:28:2520 000,-Kč1 010 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:28:501 000,-Kč1 011 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:29:2020 000,-Kč1 031 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:31:161 000,-Kč1 032 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:32:081 000,-Kč1 033 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:33:461 000,-Kč1 034 000,-Kč
Dražitel č.40060830.11.2022 10:37:261 000,-Kč1 035 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:38:452 000,-Kč1 037 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:41:211 000,-Kč1 038 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:44:472 000,-Kč1 040 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:47:091 000,-Kč1 041 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:48:151 000,-Kč1 042 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:50:131 000,-Kč1 043 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:50:361 000,-Kč1 044 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:52:081 000,-Kč1 045 000,-Kč
Dražitel č.40067430.11.2022 10:56:561 000,-Kč1 046 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:57:291 000,-Kč1 047 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 10:58:521 000,-Kč1 048 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 10:59:541 000,-Kč1 049 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 11:00:561 000,-Kč1 050 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 11:05:301 000,-Kč1 051 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 11:08:141 000,-Kč1 052 000,-Kč
Dražitel č.40067430.11.2022 11:12:511 000,-Kč1 053 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 11:13:061 000,-Kč1 054 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 11:15:261 000,-Kč1 055 000,-Kč
Dražitel č.40060830.11.2022 11:20:021 000,-Kč1 056 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 11:22:161 000,-Kč1 057 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 11:24:281 000,-Kč1 058 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 11:27:181 000,-Kč1 059 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 11:31:071 000,-Kč1 060 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 11:32:461 000,-Kč1 061 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 11:37:101 000,-Kč1 062 000,-Kč
Dražitel č.40067430.11.2022 11:41:581 000,-Kč1 063 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 11:45:121 000,-Kč1 064 000,-Kč
Dražitel č.40067430.11.2022 11:50:051 000,-Kč1 065 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 11:51:141 000,-Kč1 066 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 11:55:071 000,-Kč1 067 000,-Kč
Dražitel č.40067430.11.2022 12:00:011 000,-Kč1 068 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 12:04:551 000,-Kč1 069 000,-Kč
Dražitel č.39999330.11.2022 12:05:391 000,-Kč1 070 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 12:09:131 000,-Kč1 071 000,-Kč
Dražitel č.40067430.11.2022 12:14:071 000,-Kč1 072 000,-Kč
Dražitel č.39998430.11.2022 12:18:231 000,-Kč1 073 000,-Kč
Dražitel č.40067430.11.2022 12:23:151 000,-Kč1 074 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.11.2022 v 12:28:15

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.400674
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 074 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.11.2022 v 12:28:15

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies