Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek o velikosti 19176 m2, Lískovec

17 617 100,-Kč

Vloženo: 16.10.2022 19:05 | Číslo dražby: 61590

Dražba začala 30.11.2022 10:00:00 Dražba skončila 30.11.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
215 DD 00005 / 22 - 1
Počáteční cena:
17 617 100,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
17 617 100,-Kč
Dražební jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Koryčany
GPS souradnice:
49.118319066, 17.180487581
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci se uskuteční dne 27.10.2022 ve 14:00 a dne 24.11.2022 ve 14:00 na místě samém za účasti navrhovatele dražby. Při prohlídce bude k nahlédnutí projektová dokumentace uvedená ve výroku II.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
parc. č. 134/3, o výměře 12357 m2, druh pozemku orná půda,
parc. č. 134/9, o výměře 1789 m2, druh pozemku orná půda,
parc. č. 134/33, o výměře 1178 m2, druh pozemku orná půda,
parc. č. 134/34, o výměře 1172 m2, druh pozemku orná půda,
parc. č. 134/44, o výměře 1165 m2, druh pozemku orná půda,
parc. č. 134/45 o výměře 1515 m2, druh pozemku orná půda,
to vše zapsáno na LV. č. 185 vedeném pro obec Koryčany, katastrální pracoviště Lískovec u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž.

Příslušenstvím nemovité věci je projektová dokumentace k územnímu řízení pro budoucí výstavbu komunikací a inženýrských sítí pro 17 rodinných domů na dražených pozemcích, která bude navrhovatelem odevzdána úspěšnému vydražiteli.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Ctibor Brančík
Exekutorský úřad Zlín
nám. 3. května 1569
Otrokovice
765 02
tel: 606 025 925
email: zde
dat. schránka: g9qvns3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies