Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Třebíč, lesní pozemky v k.ú. Sokolí

436 000,-Kč

Vloženo: 17.10.2022 13:40 | Číslo dražby: 61598

Dražba začala 30.11.2022 10:00:00 Dražba skončila 30.11.2022 11:03:21
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
035 EX 00182 / 20 - 88
Počáteční cena:
436 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
654 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Třebíč
GPS souradnice:
49.236952,15.832279

Více informací

Popis předmětu dražby

Pozemky parcelních čísel 184 – lesní pozemek o výměře 288 m2, 185 – lesní pozemek o výměře 1327 m2, 186 – lesní pozemek o výměře 628 m2, 187 – lesní pozemek o výměře 16113 m2, 188 – lesní pozemek o výměře 1023 m2 a 231 – trvalý travní porost o výměře 651 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč, na listu vlastnictví č. 320 pro obec Třebíč, katastrální území Sokolí.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Jihlava
Mgr. Radek Karafiát
Znojemská 5807/78b
Jihlava
586 01
tel: 567220722
email: zde
dat. schránka: vwtg8jz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.40056430.11.2022 10:58:210,-Kč436 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.11.2022 v 11:03:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.400564 - Valespora, s.r.o. - Korunní 2569/108, Praha, 101 00
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 436 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.11.2022 v 11:03:21

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies