Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty

Soubor tří bytových jednotek Stráž nad Nisou

3 019 500,-Kč

Vloženo: 19.10.2022 14:45 | Číslo dražby: 61613

Dražba začala 07.12.2022 10:00:00 Dražba skončila 07.12.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
101 EX 05583 / 16 - 317
Počáteční cena:
3 019 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
6 039 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Stráž nad Nisou
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována.

Popis předmětu dražby

Draženy budou tři bytové jednotky o velikosti 2+1, 1+1 a 2+1 na adrese Kateřinská 121, 463 03 Stráž nad Nisou. Dům ve kterém se nacházejí má jen čtyři bytové jednotky.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
Mgr. Daniel Vlček
Vrchlabská 28/17
Praha 9 - Kbely
197 00
email: zde
dat. schránka: ue8g86f odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Sdělení o dražbě

Soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7 sděluje, že dne 7.12.2022 v 10:00 hod. bude zahájena elektronická dražba prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu www.exdrazby.cz.


Předmětem dražby je soubor následujících nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím:

nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na LV 1152 pro katastrální území Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, okres Liberec, a to:a jejich příslušenství
- příslušenství jednotky č. 121/1 (byt) tvoří kolna část č.1.
- příslušenství jednotky č. 121/3 (byt) tvoří kolna část č.3. a suché WC
- příslušenství jednotky č. 121/4 (byt) tvoří kolna část č.4.,

které budou draženy jako jednotný celek (dále vše označováno též jako „nemovitá věc“ nebo „nemovité věci“).

Vlastníkem předmětných nemovitých věcí je povinný.

Soudní exekutor sděluje, že ve lhůtě stanovené ve výroku XV. dražební vyhlášky č.j. 101 EX 05583/16-284 ze dne 26.07.2022 nebylo nikým ve smyslu ustanovení § 336e odst. 3 o.s.ř. uplatněno předkupní právo ani výhrada zpětné koupě.

Soudní exekutor dále sděluje, že na nemovitých věcech neváznou další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce.

Soudní exekutor dále sděluje, že že ve lhůtě stanovené ve výroku XIV. dražební vyhlášky č.j. 101 EX 05583/16-284 ze dne 26.07.2022 t.j. jeden den přede dnem, ve kterém bylo zahájeno první dražební jednání 7.9.2022 nebylo nikým ve smyslu ustanovení § 336o odst. 2 písm. g) o.s.ř. prokázáno podání vylučovací žaloby.

Dne 1.12.2022 byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovité věci z exekuce a řízení o ní je vedeno u Okresního soudu v Liberci pod sp.zn. 25 C 420/2022. Na opakovanou dražbu a druhé dražební jednání dle dražební vyhlášky č.j. 101 EX 05583/16-317 ze dne 18.10.2022 nedopadá ust. §336i odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, viz čl. XIII vyhlášky. Dražbu tedy nelze z důvodu podané vylučovací žaloby odročit a žaloba není překážkou konání opakované dražby.
Dokument 1

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies